רג"ב (ראש גדול בהוראה) - תכנית המצוינות

ד"ר שלמה פלהיימר
מרכז התכנית
טלפון:
0558860128
מהי תכנית רג"ב?
הקורסים
התנסות ייחודית
לו"ז שנתי
מעורבות קהילתית
שיתופי פעולה בין-מכללתיים
קבלה לתוכנית
הכר את המרצה
סילבוסים

תוכנית רג"ב - 'ראש גדול בהוראה' - הינה תוכנית ארצית של משרד החינוך, הפועלת בכל המכללות להוראה, ומטרתה לעודד מועמדים ומועמדות בעלי נתונים וכישורים גבוהים לפנות למקצוע ההוראה, להעניק להם הכשרה רחבה ומעמיקה יותר, ולהגביר אצלם את המוטיבציה לעיסוק בחינוך ולהתקדמות לעמדות משמעותיות בתחום זה.

במכללת אורות אנו רואים את התוכנית כהזדמנות להעניק לכן הכשרה פורשת מרחבים חדשים בתחום החינוך עבורכן. ההכשרה במסגרת רג"ב מזמנת חוויות והתנסויות ויוצרת העמקה ושיח, שלאו דווקא מתרחשים במסגרת ההכשרה הרגילה. הקורסים והסדנאות של התוכנית נוגעים להיבטים שונים ומגוונים של החינוך ההוראה והלמידה.

ההשתתפות בתוכנית מעניקה לכן הטבות כלכליות - מימון שכר לימוד ומלגת קיום שנתית ('מלגת מפעל הפיס'), ומקצרת את משך הלימודים לתואר לשלוש שנים (במקום ארבע).

החובות הנוספים שיש לכן באים לידי ביטוי בנקודות זכות (נ"ז) נוספות על תוכנית הלימודים הרגילה, אך הדרישה והציפיה הבסיסית והמרכזית מכן היא השותפות הפעילה והמשמעותית. לא כל הקורסים דורשים השקעת זמן רב ולמידה מפרכת, אך הם בהחלט דורשים נוכחות, רצינות, שותפות והשתתפות, פתיחות ושיח.

פעילויות התוכנית

ההשתתפות בתוכנית באה לידי ביטוי בצבירת נ"ז של קורסים והתנסות בהוראה, בהתנדבות ('מעורבות קהילתית'), ובהשתתפות בכנסים ואירועים נוספים.

 

צבירת נקודות זכות - קורסי רג"ב

על פי התוכנית הנוכחית על הסטודנטית לצבור לאורך שלוש השנים 19 נקודות זכות (נ"ז) נוספות על תוכנית הלימודים הרגילה לה היא רשומה. (באופן בסיסי, קורס סימסטריאלי (28 שעות) מזכה בנקודת זכות). בתוכנית רג"ב מתבטאות נ"ז אלו בקורסים ובפרוייקטים אישיים. 

4 נ"ז מתוך ה-19 הן במסגרת תוכנית ייחודית של התנסויות בהוראה, והסדנאות המלוות את ההתנסויות, הנפרשות על פני שנים א-ב (ראו בלשונית "התנסות ייחודית").

שאר 15 נ"ז נפרסות על פני שלוש שנות הלימודים, כך שבממוצע יש צורך לצבור בכל שנה 5 נ"ז בשל קורסים. 2 נ"ז מתוכן יהיו במסגרת אחד הקורסים הבין-מכללתיים המתקיימים במכון מופ"ת. הסטודנטית תרשם לקורס כזה בשנה ב' או ג'. (ראו בלשונית "שיתופי פעולה בין מכללתיים")

לכל קורס הדרישות שלו, אך הדרישה הבסיסית היא הנוכחות. לא ניתן להשתתף בקורס מבלי להיות נוכחת בו בפועל.

חלק מן הקורסים דורשים מטלות שוטפות, מטלה מסכמת או מבחן מסכם. בחלק מן הקורסים יש ציון מספרי, ובאחרים יש ציון עובר/לא עובר.

מתכונת הקורסים:

בכל שנה מתקיימים שני קורסים סדירים בתוך המערכת בימי שני (קורס אחד בכל סמסטר). מפגשים שבועיים אלו הינם הבסיס להשתייכות לתוכנית רג"ב. על פי הנחיות התוכנית הארצית לא ניתן לוותר על קורסים אלו.

קורסים אחרים נלמדים בימים מרוכזים, הפרושים על פני הסימסטר. בדרך כלל הימים המרוכזים מתקיימים בימי חמישי בשבוע, בו יש מינימום של התנגשות עם פעילויות אחרות במכללה, אך בפעמים בודדות עשויים להיקבע ימים כאלו בימים אחרים בשבוע, במיוחד ההתנסות המעשית הכפופה לאילוצי בתי הספר בהם מתבצעת ההתנסות.

קורסים אחרים הינם למעשה פרוייקטים אישיים או בזוג, המונחים מרחוק על ידי המרצה, ובהם ההתקדמות היא עצמאית בהתאם ללוחות הזמנים הניתנים מראש.

 

תוכנית תלת שנתית

במהלך שלוש שנות רגב תבנה הסטודנטית את עצמה כאשת חינוך, באופן מדורג ומושכל, במעגלים ההולכים ומתרחבים - מפיתוח אישי, דרך התפתחות מקצועית חינוכית, ועד להיפתחות אל החברה הסובבת מהזווית של אנשי ונשות חינוך.

העשייה החינוכית במהותה בנויה על תהליכים מתמשכים ומעמיקים. כמו גם הכשרתם של אנשי החינוך, שהיא כשלעצמה מעשה חינוכי משמעותי ומורכב. בכך יהווה התהליך אותו עוברות הסטודנטיות במסגרת רגב, מודלינג לתהליכים שיובילו בעתיד בע"ה בשדה החינוך.

מודל זה של מעגלים בא לידי ביטוי בתוכנית הלימודים בעקרונות:

 • שנה א: אני מול עצמי - פיתוח אישי, עיצוב זהות, התבוננות ושיח.
 • שנה ב: אני מול התלמידים - פיתוח מקצועי, רכישת כלים בתחומי למידה-הוראה-חינוך, חדשנות פדגוגית.
 • שנה ג: אני מול הכלל - הכרת החברה הישראלית, מגזרים, תרבויות, אתגרי חינוך ודרכי התמודדות, בנוסף להכנה הנדרשת לקראת היציאה לשדה, מערכת החינוך.

 

הקורסים

בזעיר אנפין, יתקיימו מעגלים אלו גם בתשתית של קורסי רגב עצמם. בכל קורס בתוכנית נחפש כיצד תַפְנֶה הלמידה בקורס את הסטודנטית אל עצמה, אל אישיותה, ותעורר בה חוויה משמעותית; כיצד תרכוש הסטודנטית מיומנות וכישורים לעשיה החינוכית; וכיצד תִפְתַח הלמידה לסטודנטית צוהר אל עולם שלא הכירה, תקנה לה אפשרויות להתפתחות בעתיד החינוכי המקצועי, ותחזק אצלה את המחוייבות אל הכלל.

קורסי רגב הינם ייחודיים, הן בתוכנם והן בדרך בה הם נלמדים. הקורסים, מלבד היותם מתייחסים לתכנים של הכשרה מקצועית מיטבית, מהווים בעצמם מודלינג ללמידה חדשנית, חווייתית, מגוונת ומפעילה, הבונה את יכולותיהם של הלומדים, ויוצרת אצלם תחושת מסוגלות.

יומן מסע

במטרה להטמיע את מודל המעגלים בתוך שגרות החשיבה של הסטודנטיות, ומתוך רצון ליצור מסגרת הוליסטית לתוכנית, אנו בונים מסגרת של מישוב רפלקטיבי אשר תלווה כל אחת מפעילויות רגב – קורס או התנסות, ותזמן לכל סטודנטית את ההתבוננות במה שחוותה וקיבלה מן הפעילות – במעגל ההתפתחות האישית, במעגל ההתפתחות החינוכית המקצועית ובמעגל של המבט החוצה והשאיפה להתרחבות. המשובים הרפלקטיביים שתאסוף הסטודנטית לאורך הדרך, יבנו בהדרגה מעין יומן מסע של ההכשרה שעוברות הסטודנטיות ברגב, ויאפשרו להן מבט רחב על המסלול שלהן – תוך כדי הצעידה בו, וכן עם הגיען לסיומה של התוכנית וכניסתן לעולם החינוך בפועל.

את שעות המעורבות הקהילתית, במסגרת מלגת מפעל הפיס, תנהל כל סטודנטית באופן עצמאי, בדרך המותאמת למסגרת ההתנדבות שבחרה ועל פי לוח הזמנים השבועי שלה. (ראו בלשונית "מלגת מפעל הפיס")

 

מערכת הקורסים

כאמור, תכנית רג"ב בנויה ממפגשים שבועיים, מימי סיור ומימים מרוכזים. מתוך רשימת קורסי הבחירה תבחר הסטודנטית את הקורסים בהם היא מעוניינת להשתתף.

הרשמה מתבצעת דרך רכזות השנתון. מתוך כוונה לפזר את התלמידות בקורסים בצורה אחידה, יוגבלו מספר הסטודנטיות בכל קורס ויאושרו לפי הכלל "כל הקודם זוכה".

יש לבחור קורסים ולהירשם עד לתאריך: ד כסלו (28/11)

לו"ז ימי הסיור והימים המרוכזים מצו"ב.

 

 

מערכות לפי שנתונים:

שנתון א – כ-37 סטודנטיות

נ"ז

סמסטר

חובה/בחירה

פריסה

מרצה

קורס

זמן

1

א

חובה קב' 1

שבועי – קבוצות מקבילות

הרב ד"ר שלומי פלהיימר

החינוך ואנחנו

ימי שני 16:50-18:10

א

חובה קב' 2

הרב יהושע וידר

אישיותו של המאמין

ימי שני 16:50-18:10

1

ב

חובה קב' 1

שבועי – קבוצות מקבילות + הוראה בצמד (CO)

ד"ר יהודית כהן+

ראומה הררי

מעצמי למצויינת: סדנת העצמה

ימי שני 16:50-18:10

ב

חובה קב' 2

3 (מתוך5)

א

בחירה

פרוייקט

הרב ארי שבט

חקר סוגיות חברתיות בחינוך

מפגש זום לפי לו"ז מצורף

א

בחירה

4 ימים מרוכזים

שלומית שוגרמן

מורה מהסרטים

לפי לו"ז מצורף

א+ב

בחירה

4 ימי סיור ומפגש

הרב ד"ר שלומי פלהיימר

ללמוד מהטובים ביותר

לפי לו"ז מצורף

ב

בחירה

3 ימים מרוכזים + הנחיה בקב' קטנות

מלכה וסרמן

בית מדרש יוצר

לפי לו"ז מצורף

ב

בחירה

מקוון כולל מפגשים בקב' קטנות

ד"ר סמדר פלק פרץ

בין המילים לבין עצמי

 

1

א+ב

חובה קב' 1 סדנא מלווה

5 ימים מרוכזים

ד"ר חיים אלבוים – סדנא מלווה; בניה ותיאום מקצועי מול ביה"ס

 

רות שדמי - תיאום וארגון ההתנסות בתוך ביה"ס

מתוך עולמו של התלמיד: חקר המח"ר

(חט"ע, אולפנת אלקנה)

לפי לו"ז מצורף

חובה קב' 2 סדנא מלווה

לפי לו"ז מצורף

1

א+ב

חובה קב' 1 התנסות

יפורסם בהמשך

יפורסם בהמשך

חובה קב' 2 התנסות

יפורסם בהמשך

סה"כ 7 נ"ז

 

 

 

 

 

 

 

 

שנתון ב – 37 סטודנטיות

נ"ז

סמסטר

חובה/בחירה

פריסה

מרצה

קורס

זמן

1

א

חובה קב' 1

שבועי

ד"ר חגית בדלוב

לגדל זהות מקצועית: ממתמחה למורה משמעותית

 

ימי שני 16:50-18:10

ב

חובה קב' 2

 

1

א

חובה קב' 2

שבועי

ד"ר טל הר שושנים

סדנת אימון חינוכי

ימי ראשון 16:50-18:10

ב

חובה קב' 1

 

3 (מתוך 6)

א

בחירה

ימים מרוכזים

ד"ר יונה האיתן

אשת קשר: קשרים בין אישיים בעשייה החינוכית

לפי לו"ז מצורף

א

בחירה

ימים מרוכזים

הרב ליאור אנגלמן

כתיבה יוצרת

לפי לו"ז מצורף

ב

בחירה

פרוייקט

הרב ארי שבט

אבני יסוד: עיון רב תחומי בהגות הרב קוק

לפי לו"ז מצורף

ב

בחירה

ימים מרוכזים

ד"ר נעמה בינדיגר

התחדשות פדגוגית

לפי לו"ז מצורף

שנתי

בחירה

4 ימי סיור

ד"ר ענת שנקמן

בתי ספר ייחודיים

לפי לו"ז מצורף

ב

בחירה

6 מפגשים היברידיים

רחל וייסברד - הפיקוח על החמ"ד

מפקחים פותחים דלת

לפי לו"ז מצורף

2

א

חובה קב' 1 התנסות + סדנא מלווה

5 ימים מרוכזים + הנחיה אישית מרחוק

הדר בן ארצי ומורה נוספת מצוות בית הספר (הנחיית סדנא + ארגון בתוך בית הספר)

 

ד"ר ענת שנקמן - ארגון מטעם המכללה

למידה רב ממדית בסביבה חדשנית

(חט"ב צייטלין, תל אביב)

 

לפי לו"ז מצורף

א

חובה קב' 2 התנסות + סדנא מלווה

לפי לו"ז מצורף

סה"כ 7 נ"ז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנתון ג – 28 סטודנטיות

נ"ז

סמסטר

חובה/בחירה

פריסה

מרצה

קורס

זמן

1

א

חובה

שבועי

ד"ר יעלה קסלר

על הסף: לקראת הכניסה להוראה

ימי שני 16:50-18:10

1

ב

חובה

שבועי

ד"ר חיים אלבוים

ההיסטוריה של החברה בישראל

ימי שני 16:50-18:10

1

ב

חובה

4 ימי מפגש וסיור (אחד מהסיורים נעשה באופן עצמאי עם הגשת משימה)

ד"ר חיים אלבוים

החברה בישראל - סיורים

לפי לו"ז מצורף

1

א

חובה

4 ימים מרוכזים

ד"ר נעמה בינדיגר

מידות המורה

לפי לו"ז מצורף

סה"כ 4 נ"ז

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמציות הקורסים:

 

שנתון א'

 1.  החינוך ואנחנו  - הרב ד"ר שלומי פלהיימר

בחרנו בהוראה, כי בנוסף לאהבת האדם, הרצון לתקן עולם והרצון להקנות ידע, אנחנו מאמינים שביכולתינו ומחובתינו להשפיע על התלמידים כישורי חיים, מידות, דרך ארץ, יראת שמים וידע ממה שרכשנו וממה שקיבלנו.

במהלך הקורס נפגוש בנושאים שונים הנמצאים בליבת העשייה החינוכית. בכל אחד מן הנושאים נבחן, ראשית לכל, את החוויה האישית שלנו בתור תלמידות נעביר תחושות מהתת מודע אל המודע, נפרש ונגדיר אותן. בהתבוננות על מגוון החוויות והתובנות נפרוש את הגישות והתפיסות השונות שלנו, הסטודנטיות, נכיר את הגישות השונות בעולם המחקר ובמערכת החינוך, ומתוך כך, תגבש כל סטודנטית את תפיסת העולם האישית שלה בנושא הנדון.

המפגשים מתבססים על עבודה אישית ובקבוצות קטנות, דיוני מליאה, משחוק, ניתוח מקורות, ניהול דיבייט ועוד, כאשר במהלך המפגשים תינתן תשומת לב למבט מטא-קוגניטיבי על אופן הלמידה של הקורס.

 

 1.  אישיותו של המאמין - הרב יהושע וידר

על אף היותה של האמונה מצוה המתייחסת למכלול אישיותו של האדם, תופעה לא נדירה היא אנשים שלמרות היותם מקיימי מצוות - עולמם הרוחני והריגשי אינו ניזון מאמונתם. כמחנכות-לעתיד העתידות להיות שותפות ומובילות בעיצוב עולמן האמוני של תלמידותיהן מתבקש שהסטודנטיות להוראה עצמן תעבורנה תהליך של הכרת מופעי האמונה השונים בהכרה, ברגש, וברצון. בתהליך זה, הבנוי של שותפות פעילה שלהן, תיבנה אצלן ההכרה באמונה, ומתוכה בתורה ובמצוותיה כְּלִיבַּתם האותנטית של החיים ולא "תקנון קהילה" או אוסף מטלות החיצוניות לעצם אישיותו של האדם ולחוויות חייו. בדורנו בו ההחשפות לגישות לא-אמוניות שכיחה יותר מאי-פעם, ובגילאים צעירים מאשר בעבר, חיוני הוא שהמחנכות תוכלנה לסייע לתלמידים להכיר את משמעותה של האמונה בנפש.

בקורס נדוּן, בין השאר, בשאלות כמו: מהם הגורמים לפער בין בין האמונה המוצהרת ובין העולם הפנימי? מהן ההשלכות הרגשיות והמעשיות שלו? האם לגיטימי מבחינה דתית לבטא את הפער הזה? כיצד ניתָן להתמודד איתו? מהם מְאַפְיְנֵי נפשו של המאמין השלם?

הקורס יתנהל כסדנא, באמצעות למידה פעילה בקבוצות קטנות ובמליאה ושיתוף מתוך עולמן של הסטודנטיות.

 

 

 1.  מעצמי למצוינת - סדנת העצמה - ד"ר יהודית כהן וראומה הררי

קורס זה נועד לפתח בסטודנטיות שאיפה למצוינות. מתוך אמונה שרכישת וחיזוק שאיפת המצוינות כבר בראשית לימודיהן להכשרת מורים תסייע להן הן בשלבי ההכשרה והן בעשייתן החינוכית. מורה השואפת למצוינות שזו תפיסת עולמה, תוכל לחנך את תלמידיה לדבוק בגישה זו.

אנו מאמינות שהדרך להגיע למצוינות מתחילה בפיתוח הכוחות העצמיים הטמונים בכל אחת מאיתנו. כדי להנהיג אחרים עלינו להכיר בכוחותיו. אם ברצוננו ללמד, להנחות, להוביל, ולעצב באופן משמעותי את דרכם של תלמידינו, עלינו להכיר קודם כל את עצמנו, את יכולותינו, את נקודות החוזק שבנו ואת הנקודות הזקוקות לתמיכה. עלינו להתמחות במיומנויות אישיות ובין אישיות. בקורס זה נלמד כיצד למצוא כוחות אלו, כיצד לפתח אותם, וכיצד ניתן דרכם להגיע למצוינות.

 

 1.  חקר סוגיות חברתיות בחינוך - הרב ארי שבט

קורס זה מפגיש את הסטודנטיות עם סוגיות חברתיות-חינוכיות אקטואליות, אשר להן נגיעה עמוקה לעשיה החינוכית במדינת ישראל בכלל, ובחינוך הממלכתי דתי בפרט. האופן בו נלמד הקורס מזמן לכל סטודנטית את ההזדמנות לאתר מידע ולקרוא חומרים מחקריים עדכניים בנושא בו בחרה, במקביל לעריכת ראיונות עם מחנכים ומחנכות שהיו משמעותיים עבורם במהלך שנות לימודיהם, וכן ראיונות עם תלמידים החוויים את הסוגיות כיום. ביצוע הפרוייקט מערב בחירה, לימוד וחקר, עריכת ראיונות וכתיבת נייר עמדה, ומביא לידי ביטוי גישות שונות, ובהן אלו שגיבשו הסטודנטיות במהלך הלמידה.

 

 1.  מורה מהסרטים: פיתוח כישורי מנהיגות ותקשורת בחינוך - שולמית שוגרמן

בקורס נלמד על עיצוב תודעה של מורה לחיים מחולל ומשפיע לפי מודל הלמ"ד – להיות מורה דגול כאשר המיקוד יהיה בשני היבטים: מורה בעל תודעת שליחות ויכולת ליזום ולהוביל תהליכים חינוכיים משמעותיים במעגלים שונים וכן מורה בעל כישורי תקשורת ואמפתיה.

לצורך הוראה יעשה שימוש בסרטים עלילתיים ודוקומנטריים על מורים דגולים שעשו את הבלתי אפשרי כמקור השראה וככלי פדגוגי לפיתוח משאבים אישיים. הקורס יועבר בחלקו באופן פרונטלי וחלקו כסדנא אינטרנטית. לאחר הצפיה בסרטים ייערך עיבוד בעבודה אישית וקבוצתית שיכלול תובנות חינוכיות אישיות, ניתוח צרכים מול ערכים ועוד. 

 

 

 

 1.  ללמוד מהטובים ביותר: מפגשים מעוררי השראה - הרב ד"ר שלומי פלהיימר

ישנן דמויות אשר חיי השליחות והעשייה שלהם מעוררים השראה. לרוב אנו קוראים אודותיהם, או צופים בהם מרחוק. מפגש פנים אל פנים עם דמויות כאלו, היכרות אישית ושיח בלתי אמצעי 

מפגש עשויים להותיר חותם עמוק, ולעצב את דרכנו ודמותנו החינוכית.

בקורס זה נפגוש באנשים וארגונים אשר פועלים בשדות שונים בחברה הישראלית, מגיעים להישגים יוצאי דופן, ומבטאים בפעלם את מצויינות על היבטיה השונים:  מסירות ושליחות, אהבה ונתינה, הגשמת חזון, התמדה והתגברות על מכשולים. זאת מתוך רצון לקבל מהם השראה ולצעוד בעקבותיהם. במפגשים אלו ניחשף גם למגוון של אתגרים חברתיים וחינוכיים העומדים בפנינו כיום, ונכיר את דרכי ההתמודדות והעשיה למול אותם האתגרים.

 

 1.  בית מדרש יוצר - מלכה וסרמן

קורס שהוא מקום להבעה אישית ואומנותית. הקורס מפתח את יכולת ההבעה העצמית במגוון סגנונות.  הסטודנטית תהווה חלק מדיוני עומק, המסייעים בגיבוש עמדות ותובנות בנושאים שונים. הסטודנטית תחלוק את השקפותיה עם הסובבים אותה ובכך תעשיר את עולמה הפנימי ותזהה את נטיותיה, כישוריה וחוזקותיה. מתוך הגילוי הפנימי ניצור ונביע בדרכים אומנותיות שונות. דרכי ההבעה יפתחו את עולמה היצירתי של הסטודנטית ויסייעו לה ברכישת מיומנויות הנהגה וחשיבה יצירתית.

 כל מפגש יפתח בלימוד המזמין לשיח והבעה אישית ובהמשך לובש פן אומנותי. חווית לימוד מחכימה ומעשירה, הנוגעת בנפש התלמידה. מסע מן הפנים החוצה המאפשר הכרות מעמיקה עם עצמי ועם הסובבים אותי.

 

 1.  בין המילים לבין עצמי: כתיבה מתוך התבוננות עצמית - ד"ר סמדר פלק פרץ

בקורס "בין המילים: קריאה וכתיבה יוצרת" נתנסה בקריאה ובפרשנות של טקסטים ייחודיים ממסורת הספרות העברית ומסביב לעולם, כאשר מטרתנו המובילה היא התבוננות בקיום האנושי ובהווייתו באמצעות היצירה הספרותית. בנוסף, נתנסה בכתיבה פרשנית של טקסטים ספרותיים לילדים בעקבות מקורות יהודיים, מתוך הבנה והכרה כי יצירתיות בכתיבה מהווה חלק משמעותי מן הכישורים הנדרשים להוראה ולביטוי עצמי בעולם המודרני. הטכנולוגיה העכשווית מזמנת במות שונות ומאפשרות לכתיבה ולהבעה של רעיונות, מחשבות והגיגים. לפיכך, במהלך הקורס הסטודנטיות ירחיבו את הידע שלהן בספרות וירחיבו את כישורי ההבעה בכתב שלהן. כמו כן, נכיר תוכנה לעיצוב ספר הילדים שלנו ונציג את התוצר הסופי בפני עמיתות בקורס. הקורס יועבר בצורה מקוונת באמצעות למידה שיתופית בשימוש כלי מודל המאפשרים פלטפורמה לשיח מקוון המעודד חשיבה בקורתית.

 

 1.  מתוך עולמו של התלמיד:  חקר המח"ר –  ד"ר חיים אלבוים ורות שדמי – סדנא והתנסות ייחודית

עם הרפורמה במקצועות המח"ר התעורר צורך של המורים ברכישת מיומנויות חקר במקצועות עלו. במקביל, אחת המגמות החדשניות בתחום הפדגוגיה כיום עוסקת בפרסונליזציה של הלמידה. הסדנא וההתנסות יתנו מענה לשני נושאים אלו.

במסגרת הסדנא יתנסו הסטודנטיות בפעילויות חקר המערבות את עולמן שלהן עם חקר אותנטי, במקצועות המח"ר. עיקר הדגש יושם על תחום ההיסטוריה, אך הן יתנסו גם במקצועות - תנ"ך, תושבע"פ, ספרות ואזרחות. ההתנסות תפתח אצל הסטודנטיות מיומנויות חקר, כתיבה ושליטה בכלים רשת רלוונטיים, ותמשיג את ההתרחשויות הפדגוגיות אותן חוו, כך שיוכלו ליישמן בצורה מיטיבית בהנחיית התלמידות, ובשדה החינוך בכלל בהמשך דרכן.

בהתנסות, שתיערך באולפנת אלקנה, ינחו הסטודנטיות תלמידות בחטיבה העליונה (כיתות י-יא) במשימות חקר בהיסטוריה ובמקצועות המח"ר האחרים (ע"פ צרכי בית הספר) – הן משימות במסגרת ההערכה החלופית, והן במסגרת ההערכה המצטברת של הרפורמה החדשה, תוך שימוש בכלים ובעקרונות הפדגוגיים אותן רכשו בסדנא.

 

 

 

 

שנתון ב'

 1.  לגדל זהות מקצועית: ממתמחה למורה משמעותית - ד"ר חגית בדלוב

הקורס נסוב על שני צירים מרכזיים: האחד, חיזוק הזהות המקצועית של הסטודנטיות והשני, הקניית כלים אופרטיבים באמצעותם יוכלו הסטודנטיות לנהוג באופן מושכל. חיזוק הזהות המקצועית נועד לחזק את השייכות וההזדהות עם המקצוע ומכאן את המוטיבציה להישאר בשדה החינוכי תוך הובלת פרוייקטים חינוכיים משמעותיים. הציר השני קבלת כלים אופרטיביים כעקרונות יישומיים במטרה שכל סטודנטית תיצוק להם את אישיותה המורית באופן מושכל ולא אינטואיטיבי. הקניית כלים אופרטיביים באופן תבניתי יצייד את הסטודנטית בארגז כלים יישומי לשטח, מתוך אמונה כי מורה משמעותית היא זו שמכירה את השטח, מכירה את דרכי הפעולה ויוצקת לתוכם את אישיותה המיוחדת.

 

 1.  סדנת אימון חינוכי - ד"ר טל הרשושנים

הקורס יפגיש את הסטודנטיות עם כלים מעולם האימון האישי בהם הן יתנסו על עצמן ויתנסו בהתאמתם לעבודה עם תלמידים. בשנים האחרונות התפתחה התפיסה לפיה שימוש בכלי אימון אישי (קאוצ'ינג) בעשיה החינוכית עשוי לעזור למורים ביצירת אקלים חינוכי מיטבי ומקדם, הן על-ידי קבלת כלים אימוניים להעצמה אישית של המורים והן להעצמת וקידום התלמידים. הקורס ישען ברובו על מקורות יהודיים-תורניים אשר ישמשו מקורות השראה ויסייעו בחיבור הפנימי לנושאים השונים.

תכני הקורס אינם נלמדים במסגרת מסלולי הלימוד השונים ובכך מהווים תרומה ייחודית לסטודנטיות הלומדות במסלול הרג"ב. דרך הלימוד אף היא תבטא את ייחודיות המסלול ותהיה כולה סדנאית במגוון כלים תוך התבוננות פנימית ושיח רגיש ופתוח. תוך כדי ההתנסויות הסטודנטיות יחזקו את הערכתן העצמית ואת תחושת המסוגלות שלהן בעבודתן החינוכית.

 

 1.  אשת קשר: קשרים בין אישיים בעשיה החינוכית - ד"ר יונה האיתן

הסטודנטית, כמי שמתעתדת להוות מורה משמעותית לתלמידיה, עתידה להשתמש רבות במיומנויות של הצמחת מערכות יחסים וניהולן מול תלמידיה, מול הוריהם ומול הקהילה המקיפה את בית הספר. במקביל תשתתף המורה לעתיד גם באינטראקציות נוספות מול הצוות החינוכי, הסגל וההנהלה. הקורס מדריך את הסטודנטית כיצד לבנות, לנהל ולשמר מערכות יחסים בצורה מיטבית. נקודת המוצא היא ראיית קשר בינאישי כקשר דינמי שניתן להצמיח ולשפר באמצעות כלים שונים. הסטודנטית תזהה רבדים שונים -גלויים וסמויים, וכן תצביע על מורכבות הקשרים המיטביים באופן שיוכלו להכיל בתוכם קוים הפוכים. בסופו של דבר אם תקנה הסטודנטית כלים אלו תוכל באמצעותם גם לטפח למידה רגשית-חברתית בקרב תלמידיה.

 

 

 1.  כתיבה יוצרת - הרב ליאור אנגלמן

הספרות פונה אל מקומות בנפש אשר הלמידה הרגילה מגיעה אליהם הרבה פחות. יכולת של כתיבה ספרותית עשויה לפתח אצל התלמידים עולם פנימי מפותח ורגיש, ולהוות מרכיב משמעותי ביותר בבניית אישיותם.

קורס זה מאפשר לסטודנטיות להתנסות בכתיבה יוצרת, ולרכוש כלים בסיסיים לכתיבה – עבור עצמן ולשימוש עם התלמידים בעבודתן החינוכית.

הקורס נערך במתכונת של סדנא. בתחילת כל מפגש נלמד באופן תאורטי עיקרון אחד הקשור ביצירת סיפור או שיר. לאחר מכן בעזרת תרגילי כתיבה, פשוטים בתחילת הקורס ומורכבים בהמשך, יכתבו הסטודנטיות יצירה משלהן. היצירות ייקראו במהלך הסדנא ומתוכן נלמד כיצד להתקדם ביצירה וכיצד לרתום תלמידים ליצירה משלהם.

 

 1.  אבני יסוד: עיון רב תחומי בהגות הרב קוק - הרב ארי שבט

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל הותיר לנו משנה רעיונית רחבה בהיקפה, עמוקה ומורכבת, אשר עיצבה וממשיכה לעצב את השקפת העולם הציונית דתית, ואת משנתה החינוכית המשתקפת בחינוך הממלכתי-דתי. קורס זה מזמן לסטודנטיות את האפשרות לעיין ולהעמיק במשנתו של הרב קוק בנושא אותו יבחרו, לאתר מקורות מרכזיים וללמדם, לקשרם אל פעילותו של הרב קוק, כפי שהדבר מתבטא באיגרותיו ובמקורות היסטוריים נוספים, ולהתבונן בהשתקפות הנושא בדורנו במשנתם של תלמידיו.

הסטודנטית תעמיק בלימוד בנושא הנבחר, תרכוש ניסיון ומיומנות בעיון מחקרי בכלים אקדמיים, שיסייעו לה בעתיד בלימוד, במחקר ובהוראה, ותחווה את ערכה של הלמידה הרב תחומית - וכל זאת תוך מפגש עם ערכי היסוד של הציונות הדתית ושל החמ"ד.

 

 1.  התחדשות פדגוגית - ד"ר נעמה בינדיגר

קורס זה מבקש להכשיר את הסטודנטיות לעשייה הפדגוגית החשובה של עבודת ההוראה מתוך תפיסה של חדשנות פדגוגית בדגש למידה משמעותית-פעילה. הקורס יתקיים במודלינג של למידה פעילה והוראה דיאלוגית: התנסות חוויתית קונקרטית, רפלקציה, המשגה ויישום. בדרך זו יוטמעו הכלים והעקרונות העומדים מאחוריהם, והסטודנטיות ירכשו בטחון בהפעלתם ומוטיבציה לכך. 

הקורס בנוי מארבע ימי לימוד מרוכזים שיוקדשו לכלי למידה פעילה שונים. הלמידה כולה תלווה בשיח פתוח והתבוננות פנימית רפלקטיבית על תהליכי הלמידה. הסטודנטיות יבינו את אופייה של הלמידה הפעילה, חשיבותה ויכישת כלים ליישומה ביתר קלות ובשיטתיות.

 

 

 1.  בתי ספר ייחודיים - ד"ר ענת שנקמן

הקורס נועד לעורר בסטודנטיות השראה בכל הנוגע לעיסוק בחינוך, לפתח את החשיבה ולפתוח את הלב לקראת עשייה חינוכית משמעותית. הקורס מעודד לחשוב "בגדול", ומציף מגוון אופני למידה והוראה אפשריים. בסיום כל סיור הסטודנטית נדרשת לחשוב מה נגע בה ומה גרם התנגדות או לא התאים לה, מה שמחייב להמיר את החשיבה על הנעשה בסיור לכיוון מעשי. מפגש עם תלמידים שלומדים בטבע או עם נוער בסיכון מטלטל את הסטודנטית ומציב בפניה את הצורך לחשוב אם כיוון הוראה זה עדיף, ואם הוא יכול להתאים לה, או, האם היא רוצה/יכולה להביא בזעיר אנפין מתוך החוויה שבסיור לבית ספר "רגיל" בו תהיה מורה.

 

 1.  מפקחים פותחים דלת - רחל וייסברד (הפיקוח על החמ"ד)

נקודת המעבר שבין עולם הלמידה לעולם העבודה עלולה להוות נקודת משבר עבור פרחי ההוראה ולפגוע בקליטה מיטבית והשתלבות במערכת החינוך. אנו מאמינים שמפגש של מפקחות ומפקחים עם פרחי הוראה כבר בשלב הלמידה עשוי לסייע בנקודת משבר זו. היכרות טובה יותר של מפקחות ומפקחים עם פרחי ההוראה – חששותיהם, ציפיותהם, שאיפותיהם תוכל לסייע בהתאמה טובה יותר של המערכת לפרחי ההוראה, ולהבנה טובה יותר של פרחי ההוראה את מאפייני המערכת והדרך בה היא פועלת. היכרות אישית של פרח הוראה עם מנהיגות בכירה (מפקח) יש בה בכדי לחזק את החוסן והמוטיבציה של פרח ההוראה להתמודדות עם משברי הכניסה לתפקיד (תחושת שייכות ומסוגלות, אכפתיות והכלה כמרכיבים מרכזיים של מוטיבציה וחוסן). אנו מציעים קורס סמסטריאלי בן 12 יחידות (שש מפגשים * 2 יחידות) שיעסוק בנושא של זהות אישית ומקצועית לקראת הכניסה לעולם העבודה.

 

 1.  למידה רב ממדית בסביבה חדשנית - הדר בן ארצי – סדנא והתנסות ייחודית

בקורס יוכשרו הסטודנטיות תוך התנסויות שונות בהובלת תלמידים באופן המותאם למציאות של המאה ה-21. הסטודנטיות יחזקו את ההבנה שלהן אודות הצורך בהוראה מותאמת וכן יחזקו את הרצון שלהן להשתמש בשיטות הוראה אלה. הסטודנטיות יחשפו ויתנסו בשיטות הוראה חדשנים, הן יבנו תהליכי למידה חדשניים ויעבירו אותם לתלמידים בחט"ע. שיטות ההוראה יכללו הטמעת מיומנויות בתהליכי הלמידה וההערכה, הערכה מעצבת ופדגוגיה רב מימנית ורב תחומית. הסטודנטיות יהוו קהילה לומדות ויסייעו לעצמן וזו לזו ללמוד מתוך ההתנסויות שלהן.

הקורס מורכב מ-20 שעות סדנא מעשית, 20 שעות התנסות, ו-20 שעות סדנא מונחת מרחוק. המפגשים יתקיימו בתיכון ציטלין בת"א, בו יחשפו הסטודנטיות בין היתר, להוראה בסביבה הטרוגנית  ורב תרבותית הרואה בחינוך הפסיפס הישראלי יחד אידיאל.

 

 

שנתון ג'

 1.  על הסף: לקראת כניסה להוראה ד"ר יעלה קסלר

קורס זה עונה על צורך שעולה מהשטח בקרב מורות צעירות בשנתן הראשונה בהוראה. המורה "נזרקת למים" ונאלצת להתמודד עם אתגרים רבים, שונים ומגוונים בבת אחת. היא תאלץ במשך זמן קצר ללמוד כיצד להסתדר בכיתה, להסתדר עם הצוות, למצוא את מקומה במסגרת בית הספר, להכין  חומרים רבים בזמן קצר, להתמודד עם הורים ועוד. בקורס זה הסטודנטית תאתר, תחזק ותייצב את העוגנים הסובייקטיבים שלה שיסייעו לה בעבודתה החינוכית. הסטודנטית תלמד דרכי התמודדות לאתגרים שונים שיצוצו לפניה כשתכנס למסגרת החינוכית. בניהם כלים לרתום את הכיתה ללימוד דרך מיומנויות ה-SEL ודרכים להצטרף לצוות חדש וליצור תקשורת מקדמת עם אנשי הניהול במוסד.

 

 1.  ההיסטוריה של החברה בישראל - ד"ר חיים אלבוים

קורס זה עורך היכרות מעמיקה של הסטודנטיות עם החברה במדינת ישראל, ומתמקד בציר המרכזי שלו, על שני היבטיו: העדתי (יוצאי אירופה – יוצאי ארצות האיסלאם) והחברתי (מרכז – פריפריה). הקורס מחבר בין סיפורי משפחה וקהילה המוכרים לסטונדטיות או כאלו שהן מגלות במהלך הקורס, ובין הידע המחקרי, ומתבסס על פעילויות חקר שוטפות ועל מפגש עם מקורות ראשוניים מגוונים. בין מטרות הקורס – היכרות עם החברה הישראלית ואתגריה, חיבור רגשי וערכי לעיסוק וללמידה בנושא, ויצירת תחושת שייכות ובניית זהות מתוך ההיכרות עם סיפורי המשפחות של הסטודנטיות וחיבורם לידע ההיסטורי המחקרי.

 

 1.  החברה בישראל: סיורים - ד"ר חיים אלבוים

בקורס זה נפגשות הסטודנטיות עם פנים שונות וגוונים שונים של עם ישראל במדינתו, בדגש על היבטים הקשורים בתחום החינוך. הקורס עוסק בסוגיות אקטואליות בחברה הישראלית ובשורשים ההיסטוריים שלהם, וזאת באמצעות סיורים, מפגשים, סדנאות התנסות ועיון במקורות. מטרת הקורס, מעבר להיכרות ולרכישת ידע – קבלת השראה מדמויות העוסקות באתגרים חברתיים וחינוכיים, והעלאת מוטיבציה לעיסוק עתידי באתגרים אלו.

 

 

 

 1.  מידות המורה -  ד"ר נעמה בינדיגר

רגע לפני הכניסה להוראה זמן להדגיש את העקרונות החשובים ביותר בחינוך וכן לחזק ולברר את ההיבטים בעבודת המורה שעוד זקוקים לליבון. קורס זה יתן מענה לשני היבטים אלה. הקורס יעסוק בכוח החינוך החזק ביותר שהוא הבניין האישי שלנו, כלומר הזהות המקצועית ומידות הנפש שלנו. הלמידה תתקיים בימים מרוכזים, בחברותא ובעבודה קבוצתית באופן סדנאי ותלווה בכתיבה רפלקטיבית של הסטודנטיות. הלמידה תכלול שלושה צירי למידה שיבואו לידי ביטוי בכל אחת מיחידות הלימוד: מידות הנפש, הכנה מנטלית להוראה וליבון נושאים שהסטודנטיות ביקשו בשאלון האישי. בין הנושאים שילמדו יהיו: חיזוק תודעת שליחות; אמון, סבלנות, הקשבה עצמית ונתינה; אהבת התלמיד והתמודדות עם כשלונות.

בנוסף הקורס יאפשר לסטודנטית לפתח מודעות ולגבש דעה ביחס לנושאים השונים כך שהסטודנטית תוכל להכין את עצמה לעבודת ההוראה בהיבטים שהיא מרגישה שזקוקים לבירור וליבון. למידה זאת תעשה באמצעות שאלונים אישיים בהן יוכלו הסטודנטיות לבחור במה ירצו להעמיק וינתן לכך מענה בי

אחת מן החובות במסגרת רג"ב היא התנסות בעשייה חינוכית ייחודית ומרתקת, השונה מן העבודה המעשית שכל אחת מכן עושה במסגרת מסלול ההתמחות שלה. ההתנסות מתרחשת על פני סמסטר אחד בשנה א' וסמסטר אחד בשנה ב'.  בכל שנה ההתנסות היא בתחום שונה ובעל אופי שונה. בכל שנה יש צורך ב-30 שעות של התנסות (שעתיים שבועיות על פני סמסטר שלם, או תדירות אחרת שתאושר על ידי ראש התוכנית), וכן בסדנה מלווה (שהיא למעשה קורס סמסטריאלי). בכל שנה ההתנסות מקנה 1 נ"ז והסדנה 1 נ"ז, כך שבשנים א-ב צוברים יחד 4 נ"ז.

 

 1. הלו"ז כולל רק ימי מפגש מעבר לקורסים השבועיים.
 2. "כל תכנית היא בסיס לשינויים" – אנו מקווים שיהיו כמה שפחות שינויים, במידה ויהיו שינויים תקבלו הודעה במייל.
 3. ההתנסות הייחודית לשנה א באולפנת אלקנה תשובץ בהמשך
 4. המפגשים עם הפיקוח לשנה ב ישובצו בהמשך.
 5. נושא ההסעות לימים המרוכזים הניתנים במכללה, נבחן ע"י הנהלת המכללה.

פתיחה בחלון חדש / הדפסה

דברים אלו נוגעים לבנות שנה א' וב' (בנות שנה ג' מבצעות את המעורבות במסגרת ה'ישנה'):

בכל אחת משלוש השנים של הלימודים אתן מחוייבות במינימום של 40 שעות התנדבות בקהילה. אתן מבצעות זאת במסגרת 'מלגת מפעל הפיס', אליה אתן אמורות להירשם (תקבלו הסבר מפורט בנוגע לכך). התנדבות זו מזכה אתכן בכל שנה במלגת קיום של 5000 ש"ח (מלגת מפעל הפיס), שמהווה חלק מזכויותיכן בתוכנית רג"ב. ההתנדבות צריכה להיות עבודה עם אנשים (ולא עבודה משרדית), ולהתבצע במסגרת גוף רשמי כלשהו (שיוכל להוציא אישור על ביצוע שעות ההתנדבות בסוף השנה). ניתן למשל ללוות תלמיד מבחינה לימודית או רגשית, לסייע לקשישים או לבעלי מוגבלויות, לעזור במועדונית ועוד. ניתן לפרוס את השעות במפגשים שבועיים, או לרכזם סביב אירועים (שבתות של עמותות דוגמת קו לחיים וכד').

הבהרה חשובה: המעורבות הקהילתית אמנם מזכה במלגה, אך היא חלק בלתי נפרד מתוכנית רג"ב. לא ניתן להחליט על אי השתתפות יחד עם ויתור על מלגת מפעל הפיס.

סטודנטית שנרשמה למלגה אחרת המשתייכת לכותרת 'מלגת מפעל הפיס' (כגון מלגת פר"ח ועוד), לא תוכל לקבל מלגה נוספת של מפעל הפיס, ולמעשה תבצע את חובת המעורבות הקהילתית במסגרת המלגה אליה נרשמה.

קישור להרשמה למלגה לחצי כאן:

 

חוזר משרד החינוך בנוגע למלגת מפעל הפיס

PDF icon המערך-המסייע-תשפג.pdf

 

 • במהלך שנות התואר משתתפת כל סטודנטית בקורס בין מכללתי אחד לפחות. הקורסים מושקעים ומרתקים, חלקם מקנים תעודה בעלת משמעות לעבודה בבית הספר, ומעבר לכך מאפשרים מפגשים בין סטודנטים ממכללות שונות ומעשירים את העולם המקצועי באמצעות נקודות מבט חדשות ולא מוכרות.
 •  כמו כן מתקיים כנס שנתי של תוכנית רג"ב במכללה, המשתף את שלושת השנתונים. הכנס, עליו אחראיות הסטודנטיות משנה ב', מזמן היכרות ושיתוף פעולה של סטודנטיות מהשנתונים השונים.
 • כנסים ארציים - בכל שנה מתקיים כנס לכל שנתון בנושא חינוכי מעניין ואקטואלי. בכנס נפגשות קבוצות השנתון מכלל המכללות להוראה. הכנס מזמן חוויות, דיונים ויצירה משותפת.
 • הרישום נעשה באופן עצמאי בקישור:  https://nmagid.wixsite.com/regevcourses
 • כל סטודנטית שתרשם אמורה לקבל מייל ישיר מהמרכז הארצי של תכנית רג"ב המאשר את הרישום ומספק פרטים על הקורס.
 • אין להרשם לקורסים המתנגשים עם אירועים תוך מכללתיים. ההשתתפות בכל מפגשי הקורסים היא חובה, והיעדרות אחת תתאפשר רק במצבים מיוחדים. אין להתייחס אליה כהיעדרות מותרת מראש.
 • ברישום יש עדיפות לנרשמים בפעם הראשונה. אם הסטודנטית עשתה קורס בין מכללתי אחד עליה לקבל הסכמה/הנחיה מרכז התכנית להירשם לקורס נוסף.
 • המינהל הארצי של רג"ב לא מאפשר רישום של קבוצות גדולות מאותה מכללה לקורס.
 • נוכחות במפגש וירטואלי משמעותו, מצלמה פתוחה ומחשב ולא טלפון סלולרי. סטודנטים שישתתפו בקורס בזמן נסיעה או עם מצלמה סגורה, יוצאו מהמפגש.
 • בכל שאלה ניתן לפנות דרך אתר רג"ב הארצי בלשונית 'צור קשר'   - http://regev.org.il/  

 

 

תנאי הסף לקבלה לתוכנית הינם שילוב של ממוצע בגרות, ציון פסיכומטרי, וציון במבחן מסיל"ה (אליו נשלחות מועמדות רלוונטיות). פירוט תנאי הסף - כאן.

מועמדות אשר עומדות בתנאי הסף יוזמנו לראיון אצל מרכז התוכנית. האישור הסופי לקבלה לתוכנית יינתן על ידי רכזת התוכנית הארצית.

קבלה לשנה ב':

ישנה אפשרות לקבל עד 2 סטודנטיות נוספות בתחילת שנה ב' של הלימודים. פרטים אצל מרכז התוכנית במכללה.

הכר את המרצה (לפי סדר הא-ב)

 1. חיים צבי (חצי) אלבוים -
 • תושב ירוחם. נשוי ואב לששה.
 • תואר שני ושלישי בלימודי א"י מאוניברסיטת בר אילן. תואר ראשון ותעודת הוראה ממכללת הרצוג.
 • מכשיר מורים במסגרות שונות למעלה מ-10 שנים. ריכזתי בעבר את תוכנית רגב, וכיום מרכז את פורום הרכזים הארצי של התוכנית. מנחה מורים להתחדשות פדגוגית, וגם מלמד בישיבה התיכונית בירוחם.
 • מאמין שהכשרת מורים ומורות היא תהליך אישיותי וחינוכי לא פחות מאשר מסגרת אקדמית. רואה את המורה כלומד/ת סקרן/ית תמידי/ת יחד עם התלמידים/ות
 1. הרב ליאור אנגלמן -
 • בן 49, מתגורר בכפר-סבא, נשוי לעינת, אב לחמישה ילדים, ושלוש נכדות.
 • בוגר ישיבת ההסדר קרית-שמונה ובית המדרש לדיינות בפסגות.
 • זכה לכתוב את הספרים הבאים: "כיסופים" – התבוננות אמונית על עקירת יישובי גוש קטיף (הוצ' חוה), "נשמה יתרה" – התבוננות בסוד השבת (הוצ' ידיעות ספרים), כמה ספרי עיון על המסכתות הנלמדות בישיבות,  ספרי פרוזה: ""שקופים" (קובץ סיפורים, ספריית בית-אל), "לא מפסיקים אהבה באמצע" (רומן. זמורה ביתן), "קשורה בנפשו (רומן, זמורה ביתן).
 • עומד בראש בית המדרש הקהילתי כפר סבא. סופר. מנחה סדנאות כתיבה.
 • עוד משהו: אישתו (עינת) מנהלת מקלט לנשים מוכות בעמותת "בת-מלך". 
 1. חגית בדלוב
 • מתגוררת בקרית משה בירושלים, אם לשישה וסבתא של טוביה.
 • תואר ראשון, מכללה ירושלים, תנ"ך ותקשורת בחינוך.
 • תואר שני, מכללה ירושלים, מחשבת ישראל בין תחומית.
 • את התזה ואת הדוקטורט כתבתי באוניברסיטת אריאל, מתמחה בהגות יהודית בשלהי ימי הביניים במרחב ספרד הנוצרית.
 • מלמדת במכללה ירושלים במחלקות חינוך ומחשבת ישראל בתואר הראשון והשני, במסגרת זו מלווה את פרחי ההוראה הן בהכשרה המעשית במהלך שנות הלימודים והן בשנים הראשונות בשדה החינוך.
 •  מאמינה כי תפקידנו כמורים הוא בהתאם לדברי הרבי מקוצק: "איננו מחדשים דבר. עבודתנו היא רק להאיר על מה שחבוי בתוכו של אדם. "
 • עוד משהו: זכיתי לשדך עם בעלי 19 שידוכים, עומלים יחד על המספר העשרים...
 1. נעמה בינדיגר -
 • תושבת נריה, נשואה ואמא לשישה.
 • בעלת תארים בלימודי א"י ובמחשבת ישראל.
 • מרצה במכללת אורות ובמקומות נוספים. מנחת מורים להתחדשות פדגוגית.
 • מאמינה שאפשר לעשות בבית ספר חינוך עמוק ומתוק, שואפת ללמוד וללמד את הכלים לזה, יחד.
 1. הדר בן ארצי –
 • נשואה לנחשון ואמא לארבעה מתוקים.
 • גדלה בירושלים, גרה כיום במרכז תל אביב.
 • בוגרת תוכנית 'חותם' (D.E. ( B בתנ"ך, תושב"ע ומתמטיקה במכללת אפרתה.
 • חלק מצוות הניהול של תיכון 'צייטלין', בו מילאה בשנים האחרונות מגוון תפקידים – מחנכת יא-יב, מורה מקצועית, רכזת פדגוגית חטיבה עליונה וחטיבה תחתונה, מובילת פרויקטים מיוחדים ועוד.
 • מאמינה ש'אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ', ובמקום שבו הלב שלך מתעורר- זה המקום שלך להאיר...
 1. יוני האיתן
 • גרה בישוב נריה ושותפה בהקמת הישוב גופנה בעזרת ה'. אמא לתשעה, מתוכם שבע בנות מקסימות – יש סיכוי גבוה שנפגשתן איתן בהזדמנות זו או אחרת...
 • תואר ראשון: מכללת בית וגן – תושב"ע ותנ"ך

תואר שני: מכללת בית וגן – מקצועות היהדות

תואר שלישי: אוניברסיטת בר אילן – פילוסופיה

 • מלמדת במכללה בירושלים כבר כעשרים שנה יהדות וכתיבת עבודות אקדמיות, ובשנים האחרונות מלמדת גם תנ"ך במדרשת עוז לישראל.
 • אני מאמינה שלמידה היא חוויה מרגשת. לימוד איכותי מתרחש בחיינו בכל שלב ותחום בחיים, והוא מבוסס על סקרנות, חדוות לימוד ואור בעיניים, ובמקביל על חשיבה פעילה וביקורתית. יש תקופות בחיים שבהם הלימוד הוא יותר אינטלקטואלי, ושלבים בחיים בהם נתמקד בלימוד מודעות עצמית וכישורי חיים – זוגיות, הורות וכו'. אבל תמיד כיף להתקדם וללמוד!
 • משהו נוסף: שמי האמיתי הוא יונה שירה, ואני דור שני למרצות באורות (אמי היא הרבנית יעל צהר).
 1. ראומה הררי –
 • תושבת רחלים.
 • תואר שני ביעוץ חינוכי. ותואר שני נוסף במורשת ישראל.
 • מדריכה בשפ"י ויועצת חינוכית 18 שנים.
 • אני מאמינה בהתחדשות, ובסקרנות. אוהבת לטייל ללמוד ולאסוף חוויות. אני מאוד אוהבת הומור (חוץ מהילדים שלי, רוב האנשים נהנים לצחוק) מאמינה שצריך לטעת שמיים בכל דבר שאנו עושים.
 1. ד"ר טל הר שושנים –
 • נשואה לצפריר איש קבע ו-כן אשמח לעזור בהתמודדות גם בנושא הזה. 
 • הורים לשבעה ילדים מקסימים ברוך ה' וגרים בברוכין.
 • מלמדת במכללת אורות מזה עשר שנים קורסי חינוך ופסיכולוגיה: מלמדת את קורסי הפסיכולוגיה השונים (קוגניטיבית, חברתית והתפתחותית) וכן קורסים הנוגעים להתמודדות עם מצבי לחץ והפרעות נפשיות ורגשיות. בנוסף, מלמדת קורסי חינוך וסמנריון. מאמינה בכל ליבי בהוראה אקטיבית, יצירתית, מגוונת, יחס אישי ועין טובה בכל שיעור –בשנים האחרונות זכיתי להיות חלק מצוות היגוי רג"ב וללוות מקרוב אתכן – סטודנטיות רג"ב.
 • מכירה את הכשרונות הייחודיים שלכן, את הרצון שלכן להצטיין ולהתקדם ונהנית מאוד מהקשר הקרוב אתכן. מעבירה גם סדנאות בכנסי רג"ב הארציים וכן לרכזי רג"ב.
 • משהו נוסף: בנוסף להוראה במכללה אני מאמנת אישית (קאוצ'רית) מטפלת בקליניקה בביתי בבחורות ונשים במגוון נושאים לקראת השגת מטרות במציאות. נהנית מהטיפול כמו שנהנית מהוראת סטודנטיות!
 1. הרב יהושע וידר –
 • תושב בירושלים, נשוי אב וסב.
 • למד בישיבת "מרכז הרב". תואר ראשון בתנ"ך ותושב"ע. לימודי רבנות.
 • מלמד בישיבות "נצר מטעי" באריאל ו"עוז ואמונה" בתל-אביב ובכמה מדרשות.
 • מודה לד' על הזכות לעסוק בחינוך בכלל ובארץ בקודש בדור הגאולה בפרט. מאמין שהשפעת המחנך נובעת יותר ממי שהוא, מאשר ממה שהוא אומר. 
 1. מלכה וסרמן
 • גרה בכפר יונה, נשואה לחנוך ואמא לששה ילדים.
 • למדה במכללה בבית וגן משאבי למידה, אומנות ותושב"ע, ותואר שני באוניברסיטת תל אביב - טכנולוגיות למידה.
 • מרצה ומנהלת המרכז לתכנון למידה והוראה במכללה, בימים אחרים  מרצה לתחומי התקשוב וחשיבה יצירתית במכללת בית וגן בירושלים ובמשרד החינוך. עוסקת גם בפיקוח על מרכזי זהות מטעם משרד החינוך.
 • אני רואה בחינוך שליחות קודש. יצירת קשר אישי ואמון בתלמידים מצמיחה מבוגרים טובים שמשפיעים טוב על סביבתם.
 • משהו נוסף: ממקימי הגרעין התורני בכפר יונה.
 1. ד"ר יהודית כהן –
 • גרה בהר ברכה, נשואה + שמונה ילדים.
 • אוניברסיטה הפתוחה, במהלך שנות לימודי בתיכון, עשיתי מס' קורסים במוסד זה. מכללת ליפשיץ, תואר B.ed + תעודת הוראה בתנ"ך ומתמטיקה.

אוניברסיטת אריאל, תואר שני עם תזה במורשת ישראל.

ישיבת הר ברכה, תוכנית הלכה לבנות. 

אוניברסיטת אריאל, לימודי דוקטורט במורשת ישראל

 • הדוקטורט שלי (אוניברסיטת אריאל) עוסק בהתפתחות החינוך בציבור הציוני דתי.
 • רכזת פדגוגית באולפנה צביה הר-ברכה, ומרצה באוניברסיטה באריאל ובמכללת אורות.
 • אני מאמינה ש"יָפֶה תַלְמוּד תּוֹרָה עִם דֶּרֶךְ אֶרֶץ" (אבות, ב, ב) לימוד תורה מתקן את העולם, ולכן הוא בהכרח מגיע יחד עם דרך ארץ.
 1. ד"ר שלומי פלהיימר - 
 • תושב עלי, נשוי לרותי (לבית הורביץ) + שמונה, העשיריה הראשונה (כ"י) של הנכדים כבר יצאה לדרך,
 • ר"מ ורכז שכבה בישיבת מטה בנימין. בוגר ישיבת ירושלים לצעירים ומרכז הרב, תואר ראשון בתנ"ך ותושב"ע במכללת הרצוג, תואר שני במדעי המדינה בבר אילן ותואר שני נוסף במורשת ישראל באוניברסיטת אריאל, תואר שלישי בתחום פרשנות המקרא במורשת ישראל אוניברסיטת אריאל.
 • אני מאמין באמונה שלמה בעמל – (לא יגעתי ומצאתי – אל תאמין), ועצמאות הלומד (לתת לתלמיד חכה ולא דגים)
 • משהו נוסף: סיים מסלול בסיירת גולני, מ"פ ומג"ד במילואים.
 1. סמדר פלק-פרץ -
 • תושבת גבעת שמואל, במקור מעכו הצפונית, רעיה לנדב, אמא לארבעה.
 • תואר ראשון באנגלית (התמחות בספרות אנגלית ואמריקאית), תעודת הוראה באנגלית, תואר שני בספרות השוואתית, תואר שלישי נערך במסגרת פרויקט מלגת נשיא, ומשלב את שני התחומים: ספרות אמריקאית וספרות עברית. כל התארים מטעם אוניברסיטת בר-אילן.
 • מלמדת במכללת אורות ישראל ובמכללת דוד ילין בירושלים  13 שנים בחוגים לאנגלית, ספרות, חנ"מ.
 • כותבת ומפרסמת שירה ופרוזה. ספר שירי הראשון יצא לאור בשנת 1992. מפרסמת שירים בבמות שונות (מוספי ספרות בעיתונות פופולארית ובכתבי עת ספרותיים).
 • חוקרת בתחום ספרות וספרות ילדים, פרסמתי מאמרים שונים בתחומים אלה.
 • חברת מערכת בשני כתבי עת מרכזיים בתחום חקר ספרות ילדים בארץ ומייעצת לועדות מקצועיות בתחום ספרות ילדים.
 • לומדת, ומלמדת, משתתפת בכנסים, בהשתלמויות מקצועיות וסדנאות כתיבה.
 • מאמינה בלמידה המתמשכת לאורך כל מסלול החיים, בהוראה בגובה העיניים , ובסקרנות, עקביות ויצירתיות כקו מנחה בהוראה ולמידה.
 1. ד"ר יעלה קסלר –
 • תושבת הר ברכה, נשואה לאלעד ואמא לשישה ילדים.
 • מחנכת באולפנת הר ברכה ורכזת תנך, בעלת נסיון גם בחינוך הבלתי פורמלי וגם בחינוך פורמלי.
 • תואר ראשון בתנ"ך ובמתמטיקה מכללת אורות

תואר שני ושלישי בהיסטוריה – אוניברסיטת אריאל

 • אני מאמינה באמונה שלמה בדברי יאנוש קורצ'אק "תיקון העולם משמעו תיקון החינוך". אני מאמינה שבידיהם של אנשי החינוך כוח רב להשפיע על תיקון העולם ולכן עלינו להשקיע רבות על מנת להיות אנשי חינוך ראויים, שכל הזמן לומדים ומתקדמים גם בתחום הידע והפדגוגיה וגם בתחום החברתי והרגשי. כך שנוכל להעניק לתלמידינו מרחב בטוח ומקדם ונעזור להן לגדול בבריאות ולהגשים את ייעודם בצורה מיטבית.
 1. הרב ארי שבט -
 • מתגורר ביישוב כוכב השחר עם אשתו צביה ורוב שבעת ילדיהם ונכדיהם.
 • למד שנים רבות בישיבת ניר קרית ארבע, שם גם הוסמך לרבנות, בנוסף לתואר ראשון שקיבל ממכללת הרצוג בתנ"ך ותשב"ע, ותואר שני ממכללת לנדר בתושב"ע והיסטוריה יהודית. במשך כעשרים שנה כיהן הרב ארי כראש המדרשה לתורה לשמה במכללת אורות ובמדרשת הרובע, והוא מרצה כבר 30 שנה במכללת אורות ישראל (שם זכה לפרס "המרצה המצטיין" בפעם הראשונה שהוענק במכללה), בישיבות גבוהות, ב-5 מדרשות לבנות, ובאתרי אינטרנט שונים בנושאי הציונות-הדתית, מחשבת הרב קוק, והיהדות. כ"כ, הוא גם מכהן כראש הארכיון לכתבי הרב קוק בבית הרב, ונחשב כיום בין המוציאים לאור המרכזיים של כתביו. הוא פרסם יותר ממאה מחקרים ומאמרים תורניים בנושאי היהדות, בנוסף לספר "להרים את הדגל- דגל ישראל והדיבור בעברית במקורות היהדות", ולהיות בין העורכים של "הסכמות הראי"ה", "אגרות הראי"ה", "אוצרות הראי"ה ח"ו"; "בית חינוך ומשפחה" של משרד החינוך ועוד. "מהניסיון שלי בבני עקיבא, כראש מדרשה וכמנהל הארכיון.
 • אני מאמין מאד, מעֵבר ללימוד הרגיל, בלימוד חווייתי הכולל "תורה לשמה" ושימוש בשירה, בנוסף להנאה הרבה שמקבלים ממחקר עיוני ובין-תחומי בנושאים הקרובים ללב."
 • עוד משהו: הרב ארי גם הוציא 2 דיסקים של לחנים מקוריים, כולל מנגינה לברכת "על המחיה" שנלמד בבת"ס רבים בארץ ובחו"ל.
 • ועוד משהו: עלה לארץ מארה"ב בגפו בגיל 17.
 1. רות שדמי –
 • תושבת אלקנה, נשואה לדוד (סטודנט באריאל - הנדסת תעשייה וניהול) + תינוק מתוק בן שנה +.
 • למדה בשלהבת, אולפנת כפר פינס, בוגרת תואר ראשון בלימודי ארץ ותנ"ך במכללת אורות. מחנכת כיתה ח' ורכזת חברתית באולפנת אלקנה.
 • אני מאמינה בעבודה משותפת, כיוון שכל אחד בא לעשות טוב לתרום ולעזור.
 • משהו נוסף:  במקור מנווה דקלים (תכנית ההתנתקות התבצעה כשהייתה בכיתה א).
 1. שולמית שוגרמן
 • תושבת פ"ת, נשואה לאריאל, אמא לארבעה (אחד נשוי), (עם מנטוס הכלכלב).
 • למדה בחורב, שרות לאומי בב"ס שדה קשת יהונתן בגולן. מדרשה לבנות בבר אילן, BA  בגיאולוגיה (אבי ז"ל היה פרופסור ומרצה שלי), MA  בתקשורת המונים באוניברסיטה העברית, לימודים מתקדמים לתואר שלישי בפרשנות ותרבות בבר אילן. למדה קולנוע במעלה. התמחתה בפסיכולוגיה תעסוקתית נרטיבית (מייקל וייט) במרכז שפר בהרצליה, פסיכולוגיה יהודית בבית מורשה, קואצ'ינג אקדמי בתל אביב והרצליה. שיטת העבודה של בירון קייטי, תקשורת מקרבת, nlp ותכנות תת מודע ומיינדפולנס.
 • נולדה בירושלים (דור עשירי) לבית ציוני דתי שורשי
 • מרצה מזה 20 שנה במכללות להוראה באורות, בית וגן בירושלים, תלפיות ומעלה. היתה חמש שנים דוברת תנועת האשה הדתית לאומית "אמונה."
 • ייסדה את מרכז "אם תרצי" למנהיגות נשית והכוונה תעסוקתית - לבחירת לימודים ומקצוע, קידום והסבה. מלווה נשים להצלחה ופריצות דרך משמעותיות בחברה. עוסקת למעלה מ 20 שנה בליווי והדרכת מורים. הקימה מרכז טסטקואצ'ינג - הכנה מנטאלית לטסט בנהיגה.
 • חזוני ושליחותי מתרכזות בהעצמה נשית ויהודית, לעזור לנשים לממש עצמן בבית ובעבודה, לעודדן אל עבר גדולתן וייעודן.
 1. ד"ר ענת שנקמן –
 • תושבת נווה דניאל, אמא לששה וסבתא לשניים (כ"י).
 • תואר ראשון בא"י וביולוגיה, ותואר שני ושלישי בא"י וארכיאולוגיה. כל התארים בבר אילן.
 • מלמדת במכללה למעלה מ-30 שנים, ומנהלת המעבדה לבוטניקה ארכיאולוגית באוניברסיטת בר-אילן.
 • מאמינה בסקרנות אינטלקטואלית, אהבת הלימוד וההוראה, גדילה והשתפרות.
מבין מרצי תוכנית רג"ב
דר נעמה בינדיגר
דר חיים צבי אלבויים
דר טל הר שושנים
דר יהודית כהן
דר יוני האיתן
דר סמדר פלק פרץ
דר ענת שנקמן
דר שולמית שוגרמן
הרב יהושע וידר
הרב ליאור אנגלמן
רות שדמי