רג"ב (ראש גדול בהוראה) - תכנית המצוינות

ד"ר שלמה פלהיימר
מרכז התכנית
טלפון:
0558860128

רג"ב - תוכנית המצוינות, היא תוכנית ייחודית המיועדת לסטודנטיות בעלות יכולות גבוהות, הרואות בהוראה שליחות לטווח ארוך, ומעוניינות להרחיב ולהעמיק את הכשרתן המקצועית כדי להיות מורות מובילות, מחנכות מצוינות ומנהיגות חינוכיות. מטרת התוכנית היא לעודד את הלומדות בה לגבש תפיסות ופרקטיקות פדגוגיות וחינוכיות, ולטפח אצלן כישורי הוראה, מחקר והרחבת אופקים.

אם את מוצאת את עצמך שואלת שאלות על מהות החינוך ועל יישומו במערכת הקיימת, רוצה לפגוש, להתנסות ולחוות חוויות ייחודיות בתחום החינוך, מוכנה להשקיע מעבר לנדרש ויש לך חלומות להיות שותפה בהובלת שינוי – מקומך אתנו.

תוכנית הלימודים ברג"ב כוללת, נוסף על ללימודים במסלולים ובהמחויות שבחרת, מגוון פעילויות ייחודית וחווייתית - קורסים, סדנאות, סיורים, מפגשים, כנסים ועוד, שנועדו לפתח את החשיבה החינוכית, לייצר שיח מעמיק, לפתוח את האופקים ולהקנות כלים רבים, מגוונים וחדשניים לעבודה בשדה החינוך.

התוכנית פועלת בשיתוף עם משרד החינוך, וקיימת בכל המכללות להוראה ברחבי הארץ. תוכניות בכל המכללות קווי יסוד משותפים, כשכל מכללה בונה לעצמה את התוכנית על מרכיביה השונים. תנאי הקבלה לתוכנית זהים בכל המכללות.

תכנית הלימודים

בתכנית הלימודים משולבים, בין השאר:

 • פרוייקטים יצירתיים חוקרים
 • התנסויות פדגוגיות חדשניות
 • היכרות עם מוסדות ייחודיים
 • מפגשים עם החברה הישראלית
 • תוכנית מעורבות קהילתית
 • עבודה מעשית ייחודית

בתכנית נכללים קורסים סדירים וקורסים בימים מרוכזים, פרוייקטים אישיים ייחודיים, קורסים מקוונים, כנסים מכללתיים וארציים ועוד.

קבלה לתוכנית

תנאי הסף לקבלה לתוכנית הינם שילוב של ממוצע בגרות, ציון פסיכומטרי, וציון במבחן מסיל"ה (אליו נשלחות מועמדות רלוונטיות). פירוט תנאי הסף - כאן.

מועמדות אשר עומדות בתנאי הסף יוזמנו לראיון אצל מרכז התוכנית. האישור הסופי לקבלה לתוכנית יינתן על ידי רכזת התוכנית הארצית.

קבלה לשנה ב':

ישנה אפשרות לקבל עד 2 סטודנטיות נוספות בתחילת שנה ב' של הלימודים. פרטים אצל מרכז התוכנית במכללה.

 

הטבות לסטודנטיות בתכנית

 • סיום הלימודים לתואר ולתעודת הוראה בשלוש שנים.    
 • פטור מלא משכר לימוד על ידי מלגת לימודים מטעם משרד החינוך ('הלוואה מותנית') ומלגה משלימה על ידי המכללה.
 • מלגת מפעל הפיס בסך 5,000 ₪  בכל שנת לימודים, בעד 40 שעות התנדבות.
 • תכנית לימודים ייחודית, עם אפשרות להמרה של קורסים מן התוכנית הרגילה.
 • ליווי ייחודי אישי לקראת הכניסה להוראה ובמהלך שנות ההוראה הראשונות.

 

דרישות מהסטודנטיות בתכנית

 • השתתפות פעילה בכל פעילויות התוכנית, ועמידה בחובות הלימודים.
 • ציונים גבוהים בלימודים במכללה בכלל - לכל הפחות ממוצע 90 בסוף כל שנה.
 • 40 שעות מעורבות קהילתית במסגרת מלגת מפעל הפיס.
 • מחויבות לעבודה בהוראה כנגד כל שנת מלגה, כמפורט בכתב ההתחייבות לקבלת המלגות.

 


Microsoft Office document icon טופס המרות 

Microsoft Office document icon אישור לקורס האצה

Microsoft Office document icon אישור לקורס העמקה

.

חוזר תכנית המצוינים רג"ב במכללות האקדמיות לחינוך – לשנת הלימודים תשפ"ג