עבודה מעשית - סטודנטיות

התנסות בהוראה
מטרת-על
המכללה רואה בהכשרת המורות והגננות חלק אינטגרלי וחשוב במערכת הלימודים, ורואה כייעוד – הכשרת מורות ומחנכות יראות שמים, בעלות רמה מקצועית גבוהה, אשר תבאנה לידי ביטוי בעבודתן בשדה ההוראה את יכולתן המקצועית עם עושרן הרוחני, הדתי-לאומי.
 
מטרות כלליות
א. רכישת הכלים והמיומנויות הנדרשים לשם ביצוע תפקידי החינוך וההוראה, תוך מימוש   העקרונות הנלמדים בתחומי התאוריה החינוכית.
ב. מתן הזדמנות לרכישת ניסיון בתחומי החינוך וההוראה בעבודה בבית הספר ובגן.
ג. הכשרת הסטודנטית לקראת היותה מורה אוטונומית.
 
לעבודה מעשית - לפי מסלולים