תפילה לשלום החיילים

יחד עם כל עם ישראל, מכללת אורות ישראל מתפללת לשלומם שלחיילי צבא ההגנה לישראל, תלמידיה ותלמידותיה שבחזית ובעורף