שכר לימוד שאלות ותשובות

קמפוס אלקנה

למידע כללי חוזר שכר לימוד לחץ כאן 

פניות למדור שכר לימוד תתבצע במידע אישי לסטודנט> אפשרויות נוספות>  בקשות ועירעורים > פניה למדור שכר לימוד   או דרך אפליקציה אורות ישראל.

מימוש קבלה ללימודים והסדרת שכר לימוד

מימוש קבלה ללימודים והסדרת שכר לימוד

על מנת לממש את הזכאות לרישום למוסד הינך מתבקש לבצע 3 שלבים:

 1. תשלום מקדמה בסך 1500 ₪
 2. כתב התחייבות – יש להחתים בכניסה הראשונה לפורטל מידע אישי , חתימה זו הינה גורפת עד לסיום התואר
 3. הסדרת תשלום שנתי -את התשלום יש להסדיר עד שבועים לאחר תחילת הלימודים.
לאפשרויות הסדרי תשלום לחץ/י כאן
מרכיבי שכר לימוד ותשלומים נלווים

שכר לימוד במכללה כולל את הרכיבים הבאים:

שכר לימוד נקבע כל שנה ושנה ע"י משרד החינוך ומפורסם בחוזר שכר לימוד.

תשלומים נלווים כוללים בין השאר:

 • דמי מנוי למאגרי מידע / שירותי ספריה ממוחשבים.
 • קורסי יסוד באנגלית/ לשון.
 • חברות באגודת הסטודנטיות.
 • ביטוח תאונות אישיות.
 • דמי רישום להסעות מאורגנות על ידי המכללה (אם הלומד/ת משתמש/ת בהסעות).
 • שכר דירה למעונות

לפירוט מלא של תשלומים נלווים ניתן ניתן למצוא בחוזר שכר לימוד

מידע אישי לסטודנט

במידע אישי לסטודנט ניתן לקבל ולבצע את הדברים הבאים:

 • ברור מצב חשבון של הסטודנט.
 • להסדיר תשלומים.
 • להנפיק אישורים חתומים.
 • הגשת בקשה למלגות.
 • קבלת הודעות מהמכללה.

 לכניסה ל"מידע אישי לסטודנט" :

ביטול הרשמה
יש להודיע על ביטול הרשמה בכתב.
ביטול הרשמה מבטל את הזכאות להנחת שיפוי

הודעה על ביטול ההרשמה  יש להגיש דרךמידע אישי לסטודנט> אפשרויות נוספות> בקשות וערעורים> פניה למזכירות תלמידים.

תאריך ההודעה במידע אישי לסטודנט הינו התאריך הקובע.

ביטול הרשמה עד 14 יום קודם פתיחת שנת הלימודים, יזכה את הנרשמת בהחזר דמי מקדמה ומלוא שכ"ל (למעט דמי רישום).

במקרה של ביטול הרשמה לאחר מועד זה או הפסקת לימודים על ידי המכללה - הסטודנטית תחויב בשכר הלימוד יחסית למספר חודשי לימודיה בפועל + חודש נוסף

 • אי רישום לקורסים לא ייחשב כהודעה על הפסקת לימודים.
 • חישוב גובה ההחזר יחושב  על בסיס שכ"ל מלא , ללא הפחתת השיפוי.
 • דמי הרשמה לא יוחזרו בשל הפסקת לימודים.
להלן חישוב האחוזים על פי תאריך הביטול
תאריך תשלום אחוז
18/10/2022 100
01/11/2022 87.00
01/12/2022 74.67
01/01/2023 62.34
01/02/2023 40.00
01/03/2023 46.67
01/04/2023 33.34
01/05/2023 0.01
מלגות
 • ללא הסדרת אמצעי תשלום לא ניתן לקבל מלגה
 • מלגה לסטודנט תינתן רק על מרכיב שכר הלימוד ולא תחול על תשלומים נלווים או אגרות.
 • סטודנט המפסיק את לימודיו במהלך השנה מסיבה כלשהי והיה זכאי להפחתה בשכ"ל או למלגה -  תתבטל לגביו המלגה או הפחתה  .
 • אין כפל מלגות. במקרה של כפל תינתן הגבוהה מבניהם .
 • סטודנטים שהיקף לימודיהם ירד –סכום המלגה תותאם להיקף החדש.
 • לפירוט מלגות לחץ כאן
תוכנית מצויינים של משרד החינוך

סטודנטיות הלומדות בתוכנית מצוינות של משה"ח זכאיות למימון שכ"ל במשך 3 שנות לימודיהן.

הנחיות למימוש זכאות "הלוואה מותנית":

 1. לאחר קבלת הודעה, יש לקחת טופס "הלוואה מותנית"  ממדור שכ"ל. (עד התאריך הנקוב בהודעה)
 2. עם טופס "הלוואה מותנית" עליך לפנות לאחד מסניפי בנק מסד, ולממש את זכאותך. (עד התאריך הנקוב בהודעה)
 3. עליך להעביר את סכום ההלוואה המותנית במלואו למכללה.
 4. יתרת שכ"ל תשולם ע"י המכללה כמלגת מצוינות.

 * אי לקיחת ההלוואה בזמן הקצוב – תגרום לביטולה.

מלגת מצוינות אינה כוללת תשלומים נלווים.

על הסטודנטית לדאוג להסדר תשלום עבור תשלומים נלווים, ניתן להסדיר תשלום באמצעות כרטיס אשראי / הוראת קבע

לפרטי אודות תוכנית מציונות רג"ב במכללת אורות לחצי כאן

"שנה שניה חינם"- מלגת פריפריה

סטודנטים במכללת אורות ישראל הלומדים בקמפוס אלקנה ועומדים בתנאי זכאות הקרן ,זכאים למלגת ההשתתפות בשכר לימוד לשנת הלימודים השניה לתואר הראשון בגובה שכ"ל (ללא תשלומים נלווים)

הזכאות למלגת ההשתתפות בשכר הלימוד בשנה א' נקבעת על ידי הקרן לעידוד השכלה גבוהה בלבד.

המלגה משולמת על ידי הקרן לחשבון הפיקדון האישי של הזכאים, בהתאם להוראות החוק לקליטת חיילים משוחררים והתקנות.

תנאי הקרן:

 • בוגרי שרות סדיר בצה"ל/ שירות לאומי/ שירות אזרחי
 • ביום פתיחת שנת הלימודים טרם מלאו 5 שנים מיום סיום שירות החובה
 • חיילים וחיילות ששוחררו בכבוד
 • לוחמות ותומכות לחימה ששירתו 22 חודשים, אחרת – 23 חודשים
 • לוחמים ותומכי לחימה ששירתו 34 חודשים, אחר – 35 חודשים
 • ​בוגרי שירות לאומי/ אזרחי ששירתו לפחות במשך 23 חודשים

​*בני שירות לאומי-אזרחי ששרתו במשך 12 חודשים, יהיו זכאים למלגה של עד מחצית הסכום.

מימוש הזכאות יש להכנס לאתר של הקרן והלשכה להכוונת חיילים משוחררים ולפעול ע"פ ההוראות

שנת שבתון

סטודנטית אשר נמצאת בשנת שבתון מלאה או חלקית עליה לבצע את השלבים הבאים:

 1. לשלוח אישור מהקרן בה רשום מס' השעות שאושרו לה במוסד. (בשבתון מלא יש לוודא שהאישור הינו על 16 שעות)  "הסטודנטית תחויב ב- 16 ש"ש כמחויב על פי תכנית הלימודים ללא קשר להיקף לימודיה".
 2. למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון ארגון/ הסתדרות, הרלוונטי אליה.
 3. את הטפסים יש לשלוח דרך מידע אישי לסטודנט> אפשרויות נוספות> בקשות וערעורים> פניה למדור שכר לימוד.
 4. בשבתון חלקי יש לבצע הסדר תשלום עבור יתרת שכ"ל ותשלומים נלווים.
מענה אישי

במידה ולא מצאת את המידע הדרוש הנך מוזמנ/ת לפנות למדור שכר לימוד

דרך מידע אישי לסטודנט> אפשרויות נוספות> בקשות וערעורים> פניה למדור שכר לימוד

שעות קבלת קהל במדור שכר לימוד:

 

תואר ראשון

תואר שני

ימים ראשון שני

9:50-11:00, 13:00-14:00

13:00-14:00

יום שלישי

9:50-11:00, 13:00-14:00

13:00-15:00

יום רביעי

אין קבלת קהל

13:00-15:00

 

שימו לב: המידע הקיים לנציגי מדור שכר לימוד זהה לחלוטין למידע המופיע במידע האישי לסטודנט

הנחת בני זוג/אח/הורה/חתן/כלה

"במידה ולסטודנטית יש בעל/הורים/אחים/חתן/כלה אשר לומד/ת לשנת לימודים מלאה במכללת אורות ישראל, ניתן להגיש בקשה לקבלת הנחת בני משפחה בגובה 12.5% משכר הלימוד השנתי.

על מנת לקבל הנחה זו על הסטודנטית לפתוח פניה במידע אישי לסטודנט> אפשרויות נוספותבקשות וערעורים > פניה למדור שכר לימוד או דרך אפליקציית אורות ישראל  ולצרף צילום ת.ז".