קרן שכר לימוד

המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל בשיתוף קרן שכ"ל
מאפשרת הטבה מיוחדת -
פריסת שכר הלימוד

עד 10,000  ₪ 
עד 30 תשלומים
ללא ריבית!* וללא הצמדה
* הריבית משולמת ע"י המכללה -

מספר המכסות מוגבל. 

 או 

עד 20,000 ₪ , 
עד 60 תשלומים

בתנאים ייחודיים ללא הצמדה

מהרו להגיש בקשה

www.sachal.co.il


 

אורות ישראל בשיתוף קרן שכל מאפשרת הטבה מיוחדת - פריסת שכר הלימוד

* הסדרי המימון כפופים לתקנון באתר קרן שכ"ל, לאישור המכללה והמוסד הפיננסי.
* הסדרי המימון מבוצעים באמצעות בנק מלווה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.