הרחבת הסמכה

קמפוס אלקנה

אקדמאיים בעלי תעודת הוראה המבקשים לקבל הסמכה לתעודת הוראה נוספת בתחום הוראת מקצוע נוסף או במסלול גיל נוסף או בשילוב ביניהם, ישלימו לימודיהם והכשרתם עפ"י מסלול אישי.

מסלולי הלמידה שונים משתנים לפי :

  • הרחבת דיסציפלינה
  • הרחבת גיל הוראה
  • תחום ידע קרוב או רחוק מתחום הידע הקודם
מסלול ההוראה הכללי בנוי עפ"י התכנית הבאה:

לימודי דיסציפלינה – 26 ש"ש

לימודי חינוך-  3-6 ש"ש בשינוי התמחות גיל 9-12 ש"ש

עבודה מעשית- 6-9 ש"ש

•לבדיקת זכאות והכרות בלימודים קודמים יש לפנות למחלקת רישום עם צילום כל התעודות הרלוונטיות.
•ימי הלימוד והיקף הלימודים נקבעים בשיח אישי .