הסבת אקדמאיות להוראה

קמפוס אלקנה

בוגרות תואר ראשון/שני  בכל תחום יכולות להסב את תחום לימודיהן ללימודי חינוך והוראה.

מסגרת הסבת אקדמאיות פונה לכלל תחומי ההתמחות.

ימי הלימוד וההיקף הנדרש נקבע במסלול אישי.
להלן עיקרי התכניות (לפני הכרות על בסיס לימודים קודמים)

מסלול יסודי

לימודי חינוך 12 ש"ש

עבודה מעשית- 6-9 ש"ש

דיסציפלינה – 30 ש"ש

דיסציפלינה – 30 ש"ש

גיל הרך

לימודי חינוך – 12 ש"ש

עבודה מעשית- 9-12 ש"ש

דיסציפלינה – 56 ש"ש

 

ניתן לשלב מסלול חנ"מ בתוספת 6 ש"ש ע"מ ו26 ש"ש דיסציפלינה חנ"מ

מסלול על יסודי

לימודי חינוך – 12 ש"ש

עבודה מעשית- 6-9 ש"ש

דיסציפלינה – 26 ש"ש

מסלול רב גילאי- חנ"מ

לימודי חינוך- 6-12 ש"ש

עבודה מעשית- 18 ש"ש

דיסציפלינה 18 ש"ש

לבדיקת זכאות והכרות בלימודים קודמים יש לפנות למחלקת רישום עם צילום כל התעודות הרלוונטיות.

ימי הלימוד והיקף הלימודים נקבעים בשיח אישי .