גיוון דרכי ההוראה

למידה משמעותית נסמכת על מורים המשתמשים בדרכי הוראה מגוונות, כדי לספק מענה לצורכי התלמידים תוך שימת לב לשונות בין התלמידים.

גיוון משנה את ”פרופיל הבולטות“ של תלמידים – כשיש רוב גדול ללמידה הפרונטלית המבוססת טקסט ודיבור, זה מבליט מאוד תלמידים שמשגשגים בצורה זו של למידה. צורות למידה שונות יאפשרו בכל שיעור שינוי מסוים בנוגע ל-“פרופיל הבולטות“ הכיתתי. חלוקת ה“חזקים-חלשים“ תתעמעם, וליותר תלמידים יהיו יותר הזדמנויות ואפשרויות לבלוט ולחוות הצלחות.

תהליך זה כרוך בשינוי דרכי ההוראה המוכרות למורים ובחשיבה מחודשת על אופן העבודה, על מערכי השיעור ועל הערכת עבודת התלמידים. על מנת לשנות ולהרחיב את דרכי הלמידה המוכרות ולהוסיף תהליכים יצירתיים ורב-ממדיים נדרשת עבודה מאומצת מתלמידים וממורים.

המטרה היא שהתלמידים יהיו יותר פעילים ומעורבים בחוויית הלמידה (חקר, למידה עצמית, פרויקטים, למידת עמיתים, יצירה , המחזה וכד') ובכך תתאפשר הפנמה, הבנה עמוקה יותר ויישום של הנלמד.

סוכני השינוי המרכזיים במימוש הדרך לגיוון דרכי ההוראה, הלמידה וההערכה הם המורים.

(מתוך: "איך לעשות חינוך מצוין במציאות של שונות?" -אגף מו“פ, ניסויים ויזמות, משרד החינוך)