הוראת מקרא וספרות חכמים - נשים - קמפוס אלקנה

תואר שני בהוראת מקרא וספרות חכמים
פרופ' מרים סקלרץ
ראש התוכנית
כתובת דוא"ל:
miryamsk@orot.ac.il
ד"ר יעל אראלי
ד"ר רבקה רביב
ד"ר ענת שנקמן

מטרת התכנית:

התכנית נועדה להרחיב את ידיעותיה של המורה והמחנכת בתחומי הספרות המקראית והתלמודית, לשכלל את מיומנויותיה כלומדת וכמלמדת ולהעמיק את הערכים המרכזיים העולים מן המקורות.

בדגש על האישה והמשפחה

תכנית הלימודים:

הלימודים כוללים קורסים פרונטליים, קורסים מקוונים וסמינריונים.
בין הקורסים: שירת התנ"ך - פרשנותה והוראתה, עולם המדרש והאגדה, הפיוט לאורך מחזור
השנה ומעגל החיים, סוגיות בטהרת המשפחה - מן המקרא ועד לפסיקה בת ימינו, המשפחה -
היבטים רפואיים, חינוכיים והלכתיים.
היקף הלימודים: 18 ש"ש

מבנה הלימודים:

שתי אפשרויות:
אפשרות א לימודי יום:
יום שני,
שנה א – 8.30 – 18.15 , שני סמסטרים + סמסטר קיץ
שנה ב', סמסטר א' למידה מקוונת וכתיבת סמינריון.
אפשרות ב לימודי ערב:
יום שני,
שנה א בשעות אחה"צ, – 13:50 – 19:40 , שני סמסטרים + סמסטר קיץ
שנה ב, סמסטר א בשעות אחה"צ, – 13:50 – 19:40 , סמסטר א' בלבד ולמידה מקוונת.

תנאי קבלה:

תעודת הוראה
תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
מכתב המלצה

שכר לימוד:

דמי רישום: 350 .₪

 •  200% שכר לימוד אוניברסיטאי למשך כל התכנית, כ – 28,000 .₪ 100% שכר לימוד בכל שנה.
 • שכר לימוד בשנה"ל תשפ"א עמד על 13,780 ₪ ומתעדכן בכל שנה על ידי משרד החינוך.
 • תשלומים נלווים: 420 ₪ (עבור ביטוח תאונות, שמירה ושרותי מחשוב).
אופן התשלום:

ניתן לשלם באתר המכללה בכרטיס אשראי (הוראת קבע/עסקה בתשלומים).
מקדמה ע"ס 1,500 ש"ח (ע"ח שכ"ל) לתשלום לאחר קבלה ללימודים, על מנת להבטיח מקומך.

 • אפשרות לקבלת החזר שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים
 • מוכר ללימודים בשנת שבתון
נוהלי הרשמה:
 1. שיחת יעוץ טלפונית עם יועצת לימודים: 03-9061200
 2. שליחת המסמכים הבאים דרך לינק ההרשמה המצורף:

צילום תעודת זהות.

 •  תמונת פספורט
 • אישור סיום תואר ראשון + גיליון ציונים
 • תעודת הוראה + גיליון ציונים
 • מכתב המלצה על עבודה חינוכית ע"י סמכות מקצועית

 3. תשלום דמי רישום באתר המכללה ע"ס 350 ₪

מבין המרצות והמרצים:

ד"ר יעל אראלי, הרב ד"ר בנימין דוד, ד"ר אייל דודסון, ד"ר יוסי זיו, פרופ' מרים סקלרץ, ד"ר רבקה רביב, ד"ר ענת שנקמן.