הוראת מתמטיקה

פרופ' שוורץ ברוך
ראש מסלול תואר שני בהוראת מתמטיקה
כתובת דוא"ל:
ד"ר דוד זייטון
מרכז התוכנית לתואר שני בהוראת מתמטיקה
כתובת דוא"ל:
גב' שרה מונק
מזכירת תואר שני
טלפון:
08-9485673
כתובת דוא"ל:

לימודי תואר שני בתוכנית הוראת מתמטיקה

תוכנית מיועדת ל-גברים / ונשים.

מטרת התוכנית
מבנה הלימודים
תנאי קבלה
שכר לימוד
מסמכים לרישום

מטרת לימודי תואר שני בהוראת מתמטיקה במכללת "אורות ישראל" היא להעמיק את הידע הדיסציפלינארי בנושאים מתקדמים במתמטיקה ולפתח את הידע המתמטי מתוך עיונים מחקריים ופדגוגיים.

התוכנית מעניקה למורה כלים דידקטיים ומיומנויות הוראה עדכניות, המותאמות להתפתחות הטכנולוגית של המאה ה-21, ומכשירה את המורה למוביל בתחומו, כך שיוכל לטעת בתלמידיו את האהבה למקצוע ולהכווין אותם למצוינות.

לשנת תשפ"ג :

(לימודים בקמפוס במשך שנת לימודים אחת)

ימי שלישי בין השעות: 21:00-15:00 + סמסטר קיץ מרוכז

למערכת השעות ולוח הזמנים האקדמי - תואר שני בהוראת המתמטיקה 

 

 

 תואר ראשון ותעודת הוראה במתמטיקה או במקצועות המדעיים בממוצע 85 ומעלה
 • ראיון קבלה
 אנגלית לתואר ראשון

סכומים המצוינים עפ"י שנה"ל תשפ"ב ויתעדכנו בהתאם להנחיות משה"ח ומל"ג.
דמי רישום בסך 350 ש"ח - בשנה הראשונה.
שכר הלימוד הינו אוניברסיטאי בהתאם ל-100% כ-14,042 ש"ח - בכל שנה.
לימודי השלמה (לחייבים) – לפי ש"ש.
אגרות (עבור שירותים נלווים) בסך 420 ש"ח - בכל שנה.


* הלימודים מוכרים לצורך מענק שעות והחזרי שכ"ל ממשרד החינוך
  ולמורים בשנת שבתון

  • תואר ראשון במתמטיקה

  •  גיליון ציונים מלא

  •  תעודת הוראה בהוראת מתמטיקה

  • גיליון ציונים מלא

  • מכתב המלצה חתום מאיש חינוך 

  •  צילום ת"ז+ תמונת פספורט.