יחידות מינהל - היחידה לקידום ההוראה המקוונת - אלקנה

התקשרות עם צוות היחידה היחידה לקידום ההוראה המקוונת

שעות קבלת קהל:

ימים

שעות

א' - ד'

08:30 - 14:00

שלמה זלביץ
ראש היחידה ללמידה דיגיטלית ודיגיטציה אירגונית
טלפון:
03-9061213
כתובת דוא"ל:
zelevich@orot.ac.il
טבת מירית
תומכת למידה מתוקשבת
טלפון:
03-9061344
כתובת דוא"ל:
mirit@orot.ac.il