הרשמה וקבלה תואר שני -הוראת מקרא וספרות חכמים

לדף תכנית הוראת מקרא וספרות חכמים

תנאי קבלה

• בעלי תואר ראשון דסצפלינרי (.B.A) או תואר ראשון בהוראה (.B.Ed) באחד מהתחומים הבאים: תנ"ך, תושבע"פ, מח"י, היסטוריה של עם ישראל ולימודי ארץ ישראל,   בממוצע ציונים 80.
• תעודת הוראה
• בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים יידרשו להשלמות עפ"י תכנית אישית.
• הוכחת ידע באנגלית: או פטור בתואר ראשון אם נלמד עד לפני חמש שנים או מבחן פטור.
 
על מנת להקל על תהליך הרישום, להלן מידע ופרטים ראשונים:

היקף הלימודים –  21 ש"ש. יום בשבוע (יום ראשון – נשים, יום רביעי – גברים) במשך שנתיים.
 שכר לימוד –   100% שכ"ל אוניברסיטאי בכל שנת לימודים. אפשרות לקבלת החזר  שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים.

 תהליך ההרשמה
 
1. לשלוח למכללה טופס הרשמה ומסמכים נילווים: צילום תואר ראשון, תעודת הוראה, גליון ציונים, צילום ת"ז, תמונת פספורט ודמי רישום בסך 350 ₪.
2. לאחר קבלת המסמכים – הזמנה ליום ייעוץ, ראיונות ורישום במכללה.
 

חזרה לדף - בית הספר לתואר שני