הרשמה וקבלה תואר שני -ניהול וארגון מערכות חינוך

לדף תכנית ניהול וארגון מערכות חינוך

תנאי קבלה

• ציון 80 ומעלה בתואר ראשון
• תעודת הוראה
לימודי התואר פוטרים מועמדים לניהול מלימודי מכינה בקורסי מנהלים
 

על מנת להקל על תהליך הרישום, להלן מידע ופרטים ראשונים:
 
​ היקף הלימודים –  25 ש"ש. יום בשבוע (יום שני) במשך שנתיים.
שכר לימוד –   100% שכ"ל אוניברסיטאי בכל שנת לימודים. אפשרות לקבלת החזר  שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים.

 תהליך ההרשמה
 
1. לשלוח למכללה טופס הרשמה ומסמכים נילווים: צילום תואר ראשון, תעודת הוראה, גליון ציונים, צילום ת"ז, תמונת פספורט
2. לאחר קבלת המסמכים – הזמנה ליום ייעוץ, ראיונות ורישום במכללה
 

חזרה לדף - בית הספר לתואר שני