יחידות מינהל - היחידה להוראה מתוקשבת

התקשרות עם צוות היחידה לקידום ההוראה המתוקשבת

ימים ושעות פעילות בקמפוס אלקנה

ימים א' -ד' 8:30 -14:00

שם ותפקיד התקשרות      טלפון     תמונה

שלמה זלביץ

מרכז למידה מקוונת ופיתוח דיגיטציה

zelevich@orot.ac.il 03-9061213  
טבת מירית mirit@orot.ac.il​ 03-9061344  
       

חזרה ליחידות מינהל