יחידות מינהל - יחידת תפעול ואחזקה - קמפוס אלקנה

בקשות ליחידת תפעול יש לפתוח בקישור  http://bit.ly/2Kf8d1k

רונן דראב
מנהל תפעול תשתיות ובינוי
טלפון:
052-8990508
כתובת דוא"ל:
עדנה הוך
טלפון:
03-9061201
כתובת דוא"ל:
יאיר מדמוני
טלפון:
052-6071676
עמרם שעתל
אוריה גרמן
עדי סעיד
צילומים והדפסות
כתובת דוא"ל: