יחידות מינהל - יחידת תפעול - קמפוס אלקנה

בקשות ליחידת תפעול יש לפתוח בקישור  http://bit.ly/2Kf8d1k

רונן דראב
מנהל תפעול תשתיות ובינוי
טלפון:
052-8990508
כתובת דוא"ל:
ronend@orot.ac.il
עדנה הוך
טלפון:
03-9061201
כתובת דוא"ל:
ednahc@orot.ac.il
יוגב אליעזר
טלפון:
052-7994159
כתובת דוא"ל:
eliezery@orot.ac.il
יאיר מדמוני
טלפון:
052-6071676