יחידות מינהל - מח' השתלמויות, לימודי חוץ והסבת אקדמאים

רועי צדוק
מנהל
טלפון:
03-9061307