יחידות מינהל - מח' השתלמויות, לימודי חוץ והסבת אקדמאים

רועי צדוק
מנהל
כתובת דוא"ל:
רבקה איזנהמר
מחלקת לימודי חוץ, השתלמויות והסבת אקדמאים | מינהל סטודנטים
טלפון:
03-9061333
כתובת דוא"ל: