יחידות מינהל - מח' השתלמויות, לימודי חוץ והסבת אקדמאים

רועי צדוק
מנהל
טלפון:
03-9061307
כתובת דוא"ל:
rzadok@orot.ac.il
הדר אופטובסקי
כתובת דוא"ל:
hadar@orot.ac.il