יחידות מינהל - מרכז תכנון למידה והוראה

מלכה וסרמן
רכזת פדגוגית
טלפון:
03-9061216
כתובת דוא"ל:
malka@orot.ac.il
מיטב פוקס-ביגון
טלפון:
03-9061216
כתובת דוא"ל:
meitav@orot.ac.il