מועדי הפתיחה של הספריה בחודש אייר תשפ"ב

יום שני, מרס 28, 2022 עד יוֹם חמישי, מאי 5, 2022
יום רביעי, ג' אייר (04/05/2022) – יום הזיכרון – 08:15 – 12:45 ימים ז' – י' באייר (08-11/05/2022) - 08:15 – 15:00 ימים י"ד – כ"ג באייר (15-24/05/2022) – 08:15 – 15:30 יום רביעי, כ"ד באייר (25/05/2022) –הספריה סגורה אנא, היערכו בהתאם - צוות הספריה בקמפוס אלקנה