מועדי הפתיחה של הספרייה בחודשים תמוז-אב-אלול תשפ"ב

יום שני, מרס 28, 2022 עד יוֹם רביעי, אוגוסט 17, 2022
בימים ראשון עד רביעי בין השעות 08:15 עד 15:30 למעט המועדים הבאים: י"ז בתמוז (17/07/2022) – הספריה תיסגר ב-13:00 י' באב (07/08/2022) – צום תשעה באב – הספריה סגורה י"ז - כ' באב (14-17/08/2022) – הספריה סגורה אנא, היערכו בהתאם - צוות הספרייה בקמפוס אלקנה