מינהל אקדמי - קמפוס אלקנה

הרב ד"ר יוחנן קאפח
דיקן אקדמי וראש בית ספר לתואר שני
טלפון:
03-9061202
כתובת דוא"ל:
הרבנית ד"ר רות שפירא
ראש לימודי תואר ראשון
טלפון:
03-9061300
כתובת דוא"ל:
פישר שירי
מזכירת דיקן אקדמי
טלפון:
03-9061301
כתובת דוא"ל:
חן בר-לב
מזכירת בית הספר לתואר ראשון
טלפון:
03-9061210
כתובת דוא"ל: