עיצוב סביבה לימודית

כאשר אנחנו מדברים על חינוך אנחנו אוטומטית חושבים על ספרי לימוד, מקצועות הליבה, ציונים, מבחני מיצ"ב, אבל אנחנו מפספסים בדרך משתנה משמעותי ביותר והוא סביבת הלמידה בה תלמידנו נמצאים. עיצוב סביבה לימודית נכונה, תומך בחוויית הלמידה ותורם לשיפור ההישגים הלימודיים על ידי יצירת גירויים מתמידים אשר מסייעים בתהליך הלמידה והופכים אותו לחוויה בעלת משמעות.

המושג " סביבה לימודית " מתייחס למספר היבטים:

1. לימודיים – תכנים לפי תחומי הדעת ולפי הגיל, בין תחומיות, תכניות לימודים, מרכזי למידה, מטרות ההוראה, אמצעי ההוראה, תוכנות לומדה וכו'.
2. לסביבה האנושית – תלמידים, צוות חינוכי, הנהלה, עובדים, הורים וקהילה.
3. לסביבה הפיזית – כיתה, ריהוט, אמצעי מחשוב, תאורה, מיזוג, מרחבי למידה חוץ כיתתיים, חדרי ספח, ספריה, אולם ספורט, מגרש משחקים, שירותים וכד'.

עיצוב הסביבה הלימודית צריך לתת מענה להוראה דיפרנציאלית ולצרכים הפסיכופדגוגיים :

1. לימודיים – כיצד העיצוב תורם לטיפוח הרגלי עבודה באופנים שונים-יחידני, פרונטאלי, קבוצתי, זוגי, משולב. כיצד העיצוב נותן מענה ל"ארגז הכלים" הייחודי של כל תחום דעת.
2. חברתיים ורגשיים – במהלך הלמידה והשהייה בבית הספר נוצרות אינטראקציות בין אישיות- של התלמידים בינם לבין עצמם , של מורים ותלמידים ושל צוות ההוראה ומפגשים כאלו חשוב שיקרו במרחב מזמין ונעים שייצור אווירה נעימה.
עיצוב סביבה לימודית - מרכז תכנון למידה והוראה
לוחות תוכן
מרכזי למידה - מרכז תכנון למידה והוראה
מרכזי למידה