רווחת סטודנטיות

התקשרות עם רווחת הסטודנטיות

שעות קבלת קהל:

ימים

שעות

א' - ד'

08:30-15.30

נוימן פנינה
יועצת המכללה
טלפון:
052-2334627
כתובת דוא"ל: