שינויים במועדי פתיחת הספרייה בחנוכה

יום שני, נובמבר 22, 2021 עד יום ראשון, דצמבר 5, 2021
ימים ראשון עד רביעי , כ"ד-כ"ז כסלו (28/11/2021-01/12/2021) -- 08:15 – 14:45 יום ראשון, א' בטבת (05/12/2021) – הספריה סגורה