הרשמה וקבלה תואר שני -ייעוץ חינוכי

לדף תכנית ייעוץ חינוכי

תנאי הקבלה

1. בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה בייעוץ חינוכי, בייעוץ בחינוך, בהתפתחות הילד ואישיותו, או בעלי תואר מקביל (כגון: בפסיכולוגיה או בעבודה סוציאלית), אשר ממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא, לכל הפחות, 80.
המועמדים יצטרכו להוכיח ידיעותיהם בתחומים הבאים:
- מבוא לייעוץ חינוכי
- זרמים בפסיכולוגיה ומשמעותם לייעוץ (זרם דינאמי, הומניסטי, התנהגותי וקיומי, טיפול קצר מועד, טיפול ממוקד בנועץ)
- תהליכי ראיון
- תכניות מניעה והתערבות
הוכחת הידע היא על ידי למידת קורסים אקדמיים במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל"ג.
בעלי תואר ראשון (.B.A או .B.Ed) בייעוץ בחינוך או בייעוץ חינוכי או בפסיכולוגיה, שלא למדו חלק מהנושאים לעיל, יחויבו בהשלמות.
מועמדים בעלי תואר ראשון שלא מתחומי הייעוץ יחויבו בהשלמת התחומים לעיל לפני כניסתם ללימודי התואר השני:
1. תעודת הוראה
2.   ממוצע ציונים 85
3. הוכחת ידע באנגלית – רמת פטור בתואר הראשון או מבחן פטור.
4. שתי המלצות על איכות העבודה החינוכית. אם המועמד משמש כיועץ חינוכי עליו לצרף את המלצת היועץ הבכיר.
5. ראיון אישי וקבוצתי.
6. עמידה בפני וועדת קבלה.


על מנת להקל על תהליך הרישום, להלן מידע ופרטים ראשונים:
 היקף הלימודים – 26 ש"ש (+ עבודה מעשית אישית 5 ש"ש, לא בבית ספר בו מלמדים). יום בשבוע (יום ראשון) במשך שנתיים.

 שכר לימוד –100% שכ"ל אוניברסיטאי בכל שנת לימודים. אפשרות לקבלת החזר  שכ"ל ממשרד החינוך לזכאים. תשלום נוסף לחייבים בקורסי השלמה.

 קורסי השלמה - מועמדים בעלי תואר ראשון שלא מתחומי הייעוץ יחוייבו בקורסי השלמה לאחר עיון בגיליון הציונים.
קורסי השלמה משולבים ביום הלימודים (יום ראשון).
הקורסים: מבוא לייעוץ חינוכי, תהליכי ראיון, זרם דינאמי הומניסטי, זרם קוגנטיבי התנהגותי, תכניות מניעה והתערבות.


  • תהליך ההרשמה:
  1. לשלוח למכללה טופס הרשמה (מצ"ב בקבצים להורדה מצד שמאל בדף) ומסמכים נילווים: צילום תואר ראשון, תעודת הוראה, גליון ציונים, צילום ת"ז, תמונת פספורט, 2 המלצות מגורם חינוכי/ייעוצי.
    דמי רישום בסך 350 ₪.
  2. לאחר קבלת המסמכים תוזמני/ן ליום ראיונות ורישום במכללה.
     

חזרה לדף - בית הספר לתואר שני