התמחות בהוראה - סטאז' קמפוס אלקנה

שנת עבודתה הראשונה בהוראה של בוגרת מכללה אקדמית לחינוך תהיה שנת התמחות (סטאז').
ניתן להשתבץ בסטאז' רק לאחר תום העבודה המעשית של שנים א–ג. על בוגרות שנה ג להצטייד בטופס הפניה לסטאז הניתן בעקבות ריאיון מפקח.

מטרות הסטאז' 
ללוות ולתמוך במורה המתחילה; לסייע למורה המתחילה לקשר בין
הכשרתה במכללה ובין עבודתה העצמאית בגן או בבית הספר.

חובות ההתמחות בהוראה – סטאז'
א.    השתתפות בסדנה השבועית.
חובות הסדנה: 
 * נוכחות והשתתפות פעילה.
 * ניתוח אירועים מן השדה באמצעות ספרות תאורטית.
ב.    תנאי מוקדם להשתתפות בסדנאות הוא עבודה בהוראה בהיקף של 1/3 משרה לפחות עד מקסימום משרה.
הסטודנטיות אחראיות בלעדית להשגת עבודה. ניתן להיעזר בפרסומים שעל גבי לוח המודעות לשם השגת נתונים על משרות הוראה פנויות.
ניתן להשתלב בהתמחות (סטאז') בתנאי שהושלמו לפחות 80% מחובות הלימודים לשנים הקודמות, לרבות חובת ההתנסות המעשית ולימודי עזרה ראשונה.
ג.    העמידה בשנת הסטאז' תקנה לבוגרת אישור על עמידה במחויבויות הסטאז', שהוא תנאי הכרחי לקבלת רישיון הוראה לעיסוק בהוראה.
ד.    בוגרת שמסיבות חריגות (יוצאות מן הכלל) לא תשלים את חובת הסטאז' במועד (בשנה ד), יהיה עליה להשתתף בקורס חלופי, בחינוך מתקדם בהיקף של 2 ש"ש, במקום בסדנת הסטאז'. במקרה זה היא תהיה זכאית לתואר B.Ed. ולתעודת הוראה, אך לא לרישיון הוראה.
יש לזכור כי תעודות אלה אינן מאפשרות כניסה לעבודה בהוראה עד לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה, כנאמר בסעיף ג.
ה.    בוגרת שתשלים את חובותיה מאוחר יותר (סטאז' וסדנה) תוכל לקבל גמול השתלמות עבור ההשתתפות בסדנה. חובות אלה ניתן להשלים בכל מכללה אקדמית וכרוכות בתשלום.
ו.    דירוג השכר לשנה ד: סטודנטיות שתסיימנה את כל חובותיהן האקדמיות לשנים
א–ג, תקבלנה דרגת שכר של מורה מוסמכת בכירה.
מי שלא תסיים את חובותיה הנ"ל תקבל שכר על פי דרגת מורה לא מוסמך.
    
נוסף על ההשתתפות בסדנה מקבלת הסטודנטית סיוע אישי המיועד לסייע לה להתמודד עם אתגרים ספציפיים בכיתתה, באמצעות מורה חונך שבית הספר יעמיד לרשותה.

 

שם:
יעל תמיר
דוא"ל:
yaeli.pt@gmail.com