יחידות מינהל - מדור בחינות

התקשרות עם מדור בחינות

סטודנט/ית יקר/ה,

פניות למדור בחינות תענה רק דרך המידע אישי.

לפתיחת פניה, יש להיכנס למידע אישי, אפשרויות נוספות, בקשות וערעורים, פנייה למדור בחינות.

או דרך אפליקציה אורות ישראל .

 

שם ותפקיד התקשרות      טלפון    
יגל עורקבי yagel@orot.ac.il 03-9061302 

חזרה ליחידות מינהל