יחידות מינהל - מדור בחינות

התקשרות עם מדור בחינות

סטודנטית יקרה,

עדיפות מענה תינתן לפניות למדור בחינות, אשר יפתחו דרך פורטל מידע אישי באתר המכללה. (אודות פורטל מידע אישי לסטודנט)

לטובת פתיחת פניה כזו, יש להיכנס לפורטל מידע אישי < אפשרויות נוספות > בקשות וערעורים.

ניתן לפתוח פנייה כזו גם דרך אפליקצית אורות ישראל.

שעות קבלת קהל:
קבלת קהל

ימים

שעות

א - ב - ג

13:00-14:00 // 09:50-11:00

ד - ה

אין קבלת קהל

מענה טלפוני

ימים

שעות

א - ב - ג

8:30-10:00

ד - ה

12:00-14:00

יגל עורקבי
טלפון:
03-9061302