התמחות בהוראה - סטאז'

קמפוס אלקנה
גב' יעל תמיר
יעל תמיר

סטאז מכללת אורות קמפוס אלקנה  שנת הסטאז'

שלב הכניסה להוראה הוא שלב משמעותי ביותר לעובדי הוראה חדשים. לצד ההתלהבות שחווים המורים המתחילים לעסוק בהוראה, הם מתמודדים עם אתגרים רבים.

 כדי לסייע לך בהשתלבות במקצוע ולרכך את כניסתך למערכת החינוך יתקיימו התהליכים  הבאים:

א. ליווי של מורה חונך/כת מקצועי שבית הספר מעמיד לרשותך במסגרת החינוכית שבה את מלמדת.

ב. ליווי של קבוצת עמיתים רפלקטיבית, במסגרת סדנת הסטאז' במכללה. מטרת הליווי היא להעצים את תחושת המסוגלות בהוראה , העשרה וביסוס דפוסי עבודה יעילים ומקצועיים, , פתרון קונפליקטים וחיבור בין התיאוריה לעבודה בשדה.

ג. תהליכי משוב אמצע שנתי והערכה מסכמת יערכו עבודת המתמחה על ידי המנהל והמורה החונך/כת על בסיס צפייה בשיעוריך.


 

למי מיועדת תוכנית הסטאז' בהוראה?

סטאז מכללת אורות קמפוס אלקנה

ניתן להשתלב בהתמחות (סטאז') בתנאי שהושלמו לפחות 80% מחובות הלימודים לשנים הקודמות, לרבות חובת ההתנסות המעשית ולימודי עזרה ראשונה. לקבלת אישור סיום 80% ו/או גיליון ציונים, יש לפנות למזכירות תלמידים.

תנאים נוספים להשתתפות בסדנאות הינם עבודה בהוראה בהיקף של 1/3 משרה לפחות בתחום הדעת ובשכבת הגיל אליה הוכשרת, עבודת ההוראה הינה בשעות תקן ובשכר מלא וכן שמשך העבודה הינו לפחות חצי שנה רצופה (או בשתי תקופות לפחות של שלושה חודשים רצופים בכל תקופה).

הרישום לסטאז'

סטאז מכללת אורות קמפוס אלקנה

בוגרת במכללת אורות המסיימת שנה ג' תירשם לקורס סדנת סטאז' דרך מידע אישי לסטודנט

קבלת רישיון לעיסוק בהוראה

סטאז מכללת אורות קמפוס אלקנה

סיום שנת סטאז' בהוראה בהצלחה הוא תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה במערכת החינוך בישראל. מתמחה בעלת תעודת הוראה ותואר 'בוגר בהוראה' שתמלא בהצלחה את חובות שנת ההתמחות, תהיה זכאית לקבל 'רישיון הוראה'. קבלת הרישיון מהווה תנאי להמשך העבודה במערכת החינוך.

מעמד המתמחה בשנת ההתמחות

סטאז מכללת אורות קמפוס אלקנה

בתקופת ההתמחות תשתכרי על פי "דרגת שכר מתמחה" או "דרגת שכר מורה חדש", על פי נתוני השכלתך ובהתאם למפורט בהסכמי השכר החדשים ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". בהעסקה במסגרת מאושרת, אשר אינה פועלת במסגרת הרפורמות, תשתכרי על פי מסמכי התואר ותעודת ההוראה שבידייך, מדרגת "מורה מוסמך בכיר" ומעלה.

למידע נוסף

סטאז מכללת אורות קמפוס אלקנה

אנו ממליצים לסייר באתר זה, לקרוא את התכנים השונים ולצפות במצגות ובסרטונים המסבירים את ההנחיות בשלבים השונים של הסטאז'. בנוסף, במודל בקורס סדנת סטאז' כללי ישנם כלים , טפסים ושו"ת נפוצות.

מומלץ מאד להכיר את אתר 'אגף התמחות וכניסה להוראה' של משרד החינוך, המאגדים את כל התכנים והטפסים שיסייעו לך במהלך שנת ההתמחות.

אתר נוסף המאגד מידע רב סטאז'קל

סטאז' איתך לאורך כל הדרך

סטאז מכללת אורות קמפוס אלקנה

חשוב לנו שתדעי שאינך לבד במסע, צוות המנחים המקצועי והמסור שלנו, אילנית ,הרכזת המנהלית של היחידה ואני עומדים לרשותך בכל מה שתדרשי.