Taxonomy content

לימודי חוץ

לימודי החוץ של המכללה
לצד מכלול הלימודים האקדמיים לתואר ראשון ושני, מקיימת המכללה מגוון רחב של לימודים במסגרת לימודי חוץ.
לימודי החוץ מציעים למידה מגוונת בתחומים רבים, ומאפשרים התמקצעות ואפיקים חדשים.