ההתמחות לתושב"ע

הרב ד"ר אברהם ווייס
052-8597024

"מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו
אלא ד' אמות של הלכה בלבד" (ברכות ח ע"א)

ההתמחות לתורה שבעל פה רואה בעולם ההלכה את עולמו של הקב"ה. הלימוד בהתמחות נועד ליצור תשתית של ידע והבנה, הזדהות רגשית וחיבור רוחני לדבר ה' המתגלה בחיי המעשה של תורה.
מטרת ההתמחות לתורה שבעל פה במכללת אורות ישראל היא להכשיר מורות ומחנכות בעלות תחושת שליחות לאומית המסוגלות להעביר לדור העתיד, בכליו שלו, את תורת ישראל.

מטרת תכנית הלימודים
•    הקניית בסיס ידע נרחב והבנת תהליכי השתלשלות בתחומי ההלכה העיקריים;
•    הקניית יכולת התמודדות עם שאלות יסוד בעולם התורה שבעל פה;
•    הקניית דרכי חשיבה בהתייחס להיבטים היסטוריים, לשוניים וספרותיים;
•    פיתוח כלים ללימוד עצמי, כולל התנסות בלימוד בבית המדרש;
•    רכישת כלים דידקטיים מגוונים להוראת התורה שבעל פה בהדגשת שילוב אמצעים דיגיטליים, כולל השימוש בכיתה החכמה;
•    אימון במיומנויות ההוראה ובהתנסויות בשדה בהדרכת מורים בעלי ניסיון;
•    הכשרה להוראת תחום המשנה.

 

נושאי הלימוד

הלימודים במכללת אורות ישראל מבוססים על ארבעה תחומים: לימודים תורניים, לימודים כלליים ,עבודה מעשית

ולימודים דיסציפלינריים - קורסים לדוגמא :

הקורסים בנויים בארבעה מעגלים:
•    מעגל ראשון: קורסי המבוא, המציגים את גישות חז"ל ליישום התורה שבכתב, יסודות עיוניים להבנה, ודרכי החקירה של מקצוע התורה שבעל פה;
•    מעגל שני: קורסי ההלכה וקורסי המשנה, העונים על הצורך לרכישת בקיאות וכלי למידה בעולם ההלכה וכן בתחום המשנה;
•    מעגל שלישי: סדנאות לימוד במסגרת בית מדרשית, הנועדות לפתח כלים ללמידה עצמית בתורה שבעל פה;
•    מעגל רביעי: קורסי הוראה ועבודה מעשית, העונים על הצורך באינטגרציה בין הדיסציפלינה וחקירתה ובין מעשה הוראה

הסטודנטיות בהתמחות

בעלות מוטיבציה גבוהה להמשיך את לימודיהן התורניים.

חדורות שליחות להעביר תורה ומצוות לדור הבא.

הרב ארי שבט