לימודי יסוד

 במסגרת הלימודים לתואר ראשון על כל סטודנטית ללמוד לימודי חובה כלליים.

1.  ביבליוגרפיה       1     ש"ש      
2.  לשון עברית        2–6 ש"ש      
3.  אנגלית              0-11 ש"ש       
4.  לימודי מחשב     2     ש"ש          
5.  עזרה ראשונה 44 שעות בודדות
6. ביטחון ובטיחות
7. זהירות בדרכים
1. ביבליוגרפיה – 1 ש"ש

 
2.  לשון עברית
סטודנטית במסלולים: הגיל הרך, יסודי, חינוך מיוחד – 2 ש"ש לשון, 1 ש"ש ניקוד.

סטודנטית במסלולים: על יסודי, מחול (על פי הטבלה להלן)

הרכיב הלשוני

ציון בגרות בלשון

לסטודנטית הפטורה ממבחן פסיכומטרי

מספר שעות לימוד

0-90

70-75

6 ש"ש *

91–120

76-92

4 ש"ש *

121 ומעלה

93 ומעלה

2 ש"ש

 
*    בתשלום

 

3. אנגלית למטרות אקדמיות (EAP)

כל סטודנטית חייבת בלימודי אנגלית למטרות אקדמיות.

לימודי האנגלית מדורגים; המיון לקורסים נעשה על פי רמת ההישגים באנגלית במבחן אמיר או במבחן הפסיכומטרי.

 

 

ציון אנגלית במבחן אמי"ר

ציון אנגלית בפסיכומטרי או אמיר"ם

הרמה באנגלית

 

מספר שעות לימוד

1

עד 169

עד 69

4 – טרום בסיסי א'

4 ש"ש *

(2 + 2 מתוקשב)

או

1

170–184

70–84

4 – טרום בסיסי ב'

3 ש"ש *

(2 + 1 מתוקשב)

2

185–199

85–99

3 – בסיסי

3 ש"ש *

(2 + 1 מתוקשב)

3

200–219

100–119

2 – מתקדמים א'

2 ש"ש *

4

220–233

120–133

1 – מתקדמים ב'

2 ש"ש **

5

234 ומעלה

134 ומעלה

פטור

 


 

 

 

 

*    בתשלום

**  סטודנטית הרשומה לקורס זה ופורשת מהקורס או שאינה עומדת בדרישותיו, תחויב להירשם אליו בשנה שלאחר מכן. רישום נוסף מחייב תשלום של 600 ש"ח.


 4. קורסי לימודי מחשב מתקדמים
בקורסים אלו תקנה הסטודנטית מיומנות ושליטה בתפעול אמצעי התקשוב שיסייעו לה בתהליך ההוראה בבית הספר.
שנה ב:   אוריינות פדגוגית דיגיטלית – 1 ש"ש
שנה ג:   פדגוגיה משלבת תקשוב – 1 ש"ש

5. עזרה ראשונה
כל סטודנטית חייבת בקורס עזרה ראשונה בהיקף של 44 שעות בודדות.

6.  ביטחון ובטיחות
כל סטודנטית חייבת בקורס ביטחון ובטיחות –מקוון (בתשלום למכון מופ"ת).

7.  זה"ב – זהירות בדרכים
כל סטודנטית חייבת בקורס זהירות בדרכים – מקוון (בתשלום למכון מופ"ת).​
 

חזרה לדף לימודים כלליים