אנגלית למטרות אקדמיות (יסוד) EAP

כל סטודנטית חייבת בלימודי אנגלית למטרות אקדמיות.
לימודי האנגלית מדורגים; המיון לקורסים נעשה על פי רמת ההישגים באנגלית במבחן אמיר או במבחן הפסיכומטרי.
 
הערה:
סטודנטית מכינה מצטיינת תהיה רשאית לעבור מקורס מכינה לקורס ב' על פי ציון הבחינה והמלצת המרצה.

ציון אנגלית בפסיכומטרי
 
הרמה באנגלית
 
עד 76
5 – טרום מכינה (8 ש"ש)
77–84
4 – מכינה (8 ש"ש)
85–99
3 – רמה א (6 ש"ש)
100–119
2 – רמה ב (4 ש"ש)
120–133
1 – קריאה מונחית  (2 ש"ש) *
134 ומעלה
פטור

*    סטודנטית הרשומה לקורס זה ופורשת מהקורס או אינה עומדת בדרישותיו, תחויב להירשם אליו בשנה שלאחר מכן. רישום נוסף מחייב תשלום של 600 ש"ח.
 

חזרה לדף לימודים כלליים
 

הנחיות לקורס קריאה מונחית