גזברות ושכר לימוד

 

              שעות פעילות

               

ימים א-ה

11.00-10.00

14.30-13.00

 

ימים א, ג'

18.00-15.00

   

שם ותפקיד התקשרות      טלפון     תמונה

ברודמן עדיאל

גזברות ושכר לימוד

adiel@orot.ac.il 03-9061210  
חנית כץ hanit@orot.ac.il 03-9061208  

                           

חזרה ליחידות מינהל