אופן כתיבת קיצורי מילים

פינת הלשון

​מילה אחת מקצרים בגרש (א' כהן, ולא א. כהן).
יוצא מן הכלל: ד"ר ולא דר'.
שתי מילים ויותר מקצרים בגרשיים (ח"נ ביאליק ולא ח. נ. ביאליק; ת"ד ולא 
ת. ד.; ד"צ ולא ד.צ.) 
כאשר המילה המקוצרת היא בעלת יותר משתי אותיות, הגרשיים באים לפני האות האחרונה, למשל דוא"ל.
גם שלוש מילים ויותר מקצרים בגרשיים לפני האות האחרונה (אצ"ג גרינברג ולא א. צ. ג. גרינברג).
ברבים או בהטיה, הגרשיים באים לפני האות האחרונה של הקיצור (תנ"ך – תנ"כים ולא תנכי"ם, תנ"כי ולא תנכ"י, רמטכ"ל – רמטכ"לים ולא רמטכלי"ם).

 

(האקדמיה ללשון העברית)

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל