אופן כתיבת תאריך

פינת הלשון

​יש לכתוב: א' בשבט (עם גרש לאחר האות המציינת את היום); י"ב בשבט 
(עם גרשיים בין שתי האותיות, ולא יא').
 לפני שם החודש יש לכתוב את האות בי"ת: בשבט, בתמוז... 
כשמציינים תאריך אין צורך לכתוב את המילה תאריך. 
לא "הכנס יתקיים בתאריך כ"ד בשבט" – אלא "הכנס יתקיים ביום כ"ד בשבט".
לא "את הטפסים יש לשלוח עד לתאריך י' באלול" – אלא "את הטפסים יש לשלוח עד י' באלול.
לא "מכתבך מתאריך א' בכסלו" – אלא "מכתבך מיום א' בכסלו".

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל