אישור סיום לימודים לקראת כניסה לשנת התמחות בהוראה (אישור סיום 80%)

אישור זה מיועד לתלמידים סדירים שסיימו 3 שנות לימודים בתכנית הארבע שנתית או תלמידי הסבה שסיימו שנת לימודים ראשונה וצברו לפחות 80% מחובותיהם לתואר, כולל עבודה מעשית (הדרכה פדגוגית) ודרכי הוראה במקצועות ההתמחות.

אישור זה מהווה אסמכתא לקביעת משכורת (במקום עבודתך) ואישור להשתתפות בסטאז'.

 אם סיימת 3 שנות התמחות והנך עובד בהוראה או מעוניין לעשות סאטז' בשנה הבאה, אנא פנה למזכירות האקדמית לבדיקת זכאותך לאישור 80%.

במידה ולא צברת עדיין 80% תוכל לקבל אישור שטרם צברת 80% המאשר את השתתפותך בסטאז'.

 

תכניות מקוצרות

תלמידים הלומדים בתכניות לימודים מקוצרות (כגון מועדפות היסטוריה/לשון, 7 שנות ישיבה, 10 שנות ישיבה ותכנית מצוינים) יכולים לקבל את האישור רק בסוף לימודיהם דהיינו בסוף שנה ג.