במעגלי העם היהודי - ארגון הג'וינט

דפי מאורות (5774-49)
ארגון הג'וינט העולמי (Joint Distribution Committee – JDC) הוא הארגון היהודי ההומניטרי הגדול בעולם. הוא א-פוליטי, ללא מטרות רווח, אשר הוקם כדי לעזור ליהודים ולקהילות יהודיות ברחבי העולם, בעיקר בעתות חירום או משבר.
 
 
הג'וינט נוסד בשנת 1914 כדי לעזור ליהודים בארץ ישראל ובמזרח אירופה בזמן מלחמת העולם הראשונה. לקראת מלחמת העולם השנייה סייע הג'וינט ליהודים מגרמניה ולאוסטריה לברוח. לאחר מכן המשיך לסייע ליהודים לברוח מאירופה ולהסתתר במקומות מחבוא. הסיוע של הג'וינט הגיע לידי יהודים שברחו מפולין ומאוקראינה לרוסיה. חבילות סיוע הוצנחו גם ביוגוסלביה וכספים הוברחו לידי המחתרת היהודית בפולין. הג'וינט סייע ליישב את הפליטים היהודים בדרום אמריקה וארגן תכניות סיוע ליהודים שהגיעו לשנחאי.
כבר בסוף שנת 1944 הגיעו אנשי הג'וינט לשטחים באירופה ששוחררו מידי הכיבוש הנאצי וארגנו את מאמצי השיקום. הוא יזם תכניות הכשרה מקצועית כדי לעזור לעקורים לשקם את עצמם ולרכוש תעסוקה שבעזרתה יוכלו להרוויח את לחמם. הג'וינט יזם גם פעילויות תרבותיות ודתיות במטרה לשקם את הקהילות היהודיות שנהרסו במלחמה.
עם קום מדינת ישראל סייע הג'וינט, יחד עם הסוכנות היהודית, לכ-440,000 יהודים לעלות ארצה מאירופה, מצפון אמריקה ומכל רחבי המזרח התיכון. הג'וינט ארגן תכניות סעד ליהודים בצפון אפריקה ובמזרח התיכון בשנת 1949, ומאוחר יותר סייע לפינוי היהודים מעירק ומתימן.
במערב אירופה סייע הג'וינט לשקם את הקהילות שחרבו במלחמה ולחדש את מוסדות הקהילות. עם פרוץ המלחמה הקרה גורש הג'וינט מרוב מדינות מזרח אירופה אך עדיין הצליח, בדרך-לא-דרך, להעביר סיוע עקיף ליהודים מעבר למסך הברזל. במהלך שנות השמונים החל הג'וינט לחזור למזרח אירופה ולסייע לקהילות היהודיות לפתח שירותי רווחה לנזקקים ותמיכה לזקני הקהילות.
בשנת 1983 קיבל הג'וינט את רשותה של ממשלת אתיופיה לפעול בחבל גונדר וב-1991 הוא סייע לעליית היהודים מאתיופיה, ששיאה היה במבצע שלמה.
ג'וינט ישראל הוא הזרוע של ארגון הג'וינט העולמי בישראל. ג'וינט ישראל עוסק בקידום איכות החיים, שוויון הזדמנויות וצמצום פערים בחברה הישראלית. הארגון פועל בקרב אוכלוסיות ללא הבחנה דתית, לאומית או פוליטית. ג'וינט ישראל משקף את המחויבות שחשים יהודי ארצות הברית והתפוצות ליטול חלק במאמציו של העם בישראל לבנות חברה איתנה.
בשנת תשס"ז זכה ארגון הג'וינט בפרס ישראל.
 
מקורות
 
 
 
 

 

 

 

מחבר:
מכמן, ברוריה