במעגלי העם היהודי - ההסתדרות הציונית העולמית

דפי מאורות (5774-42)
ההסתדרות הציונית העולמית נוסדה ביזמתו של בנימין זאב הרצל, בקונגרס הציוני הראשון שהתקיים באוגוסט 1897 בבזל, שווייץ. מטרותיה של התנועה הציונית הוגדרו בהחלטת אותו קונגרס, ונודעו בשם "תכנית בזל". הציונות שואפת להקים לעם ישראל בית מולדת בארץ ישראל.
 
 
להשגת מטרה זו יש לנקוט באמצעים אלה:
·          פיתוח תכליתי של ארץ ישראל על ידי יישובה ביהודים;
·          ארגון היהדות בכל העולם וליכודם;
·          הגברת הרגש הלאומי היהודי וההכרה הלאומית היהודית;
·          פעולות הכנה כדי להשיג את הסכמות הממשלות, פעולות שיש בהן צורך כדי להגיע אל מטרת הציונות.
בהתאם למנדט שנתן חבר הלאומים ב-1922 לבריטניה לשלוט בארץ ישראל, הכירה בריטניה בהסתדרות הציונית כ"סוכנות יהודית", שתהיה נציגות של יהודי ארץ ישראל והיהודים בעולם בפני ממשלת המנדט הבריטי.
לאחר הקמת המדינה התאימה עצמה התנועה הציונית למציאות של מדינה ריבונית. תפקידיה המרכזיים הם כינוסו של העם היהודי במולדתו ההיסטורית על ידי עלייה מכל הארצות; שמירה על ההמשכיות היהודית ומניעת ההתבוללות בעם היהודי על ידי קידום חינוך יהודי ועברי וטיפוח ערכי רוח ותרבות יהודיים; מאבק באנטישמיות; הגנה על זכויות יהודים ברחבי העולם; הסברה ציונית; חיזוק אחדותו של העם היהודי ומרכזיותה של מדינת ישראל בעם היהודי.
המוסד העליון המתווה את מדיניות ההסתדרות הציונית והרשות המחוקקת שלה הוא הקונגרס הציוני המתכנס אחת לארבע שנים. לקראת כל קונגרס נערכות בחירות בפדרציות הציוניות השונות בעולם מלבד בישראל, שנציגותה בקונגרס נקבעת על פי גודלן של המפלגות הציוניות בכנסת האחרונה שנבחרה לפני הקונגרס.
בין קונגרס לקונגרס הגוף המחליט בכל העניינים הנוגעים להסתדרות הציונית הוא הוועד הפועל הציוני, המתכנס אחת לשנה. הגוף המבצע המוציא לפועל את המדיניות ואת ההחלטות המתקבלות בקונגרס והוועד הפועל הוא ההנהלה הציונית, שמחלקותיה ב-2010 הן: המחלקה לפעילות בתפוצות; המחלקה לישראל ולמאבק באנטישמיות; המערך לשירותים רוחניים; החטיבה להתיישבות.
מקורות
·         אתר ההסתדרות הציונית העולמית: http://www.wzo.org.il
·         אתר הכנסת: http://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/wzo.aspx

 

מחבר:
מכמן, ברוריה