במעגלי העם היהודי - הסוכנות היהודית לארץ ישראל

דפי מאורות (5774-44)
הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הידועה בשמה המקוצר הסוכנות היהודית, היא ארגון יהודי כלל עולמי שמרכזו בישראל, הפועל מכספי תרומות. הסוכנות היהודית הוקמה בשנת 1929 כזרוע המבצעת של ההסתדרות הציונית העולמית.
 
 
הסוכנות היוותה לשכת קשר בין היישוב היהודי  בארץ ישראל (פלשתינה-ארץ ישראל) ובין המנדט הבריטי. יושב ראש הסוכנות במשך מרבית שנות פעילותה עד הקמת המדינה היה דוד בן גוריון (1935–1948).
הסוכנות היהודית, יחד עם הוועד הלאומי, היוו למעשה את "הממשלה של המדינה שבדרך". הם היו אחראים על ניהול שוטף של כל העניינים הפנימיים של הקהילה היהודית בארץ. הם ניהלו בין היתר את: רשת החינוך; הרבנות הראשית; המועצות המקומיות; הקשר עם יהודי התפוצות; הקשר עם הנציב העליון וממשלת המנדט; עלייתם וקליטתם של עולים מרחבי העולם (כולל "העפלה"); גיוס כספים מיהודי התפוצות; קשר עם העולם וגיוס תמיכה להקמת המדינה.
עם הקמת המדינה העבירה הסוכנות את רוב תפקידיה לממשלה הזמנית, בראשותו של דוד בן-גוריון.
כיום מתמקדת הסוכנות היהודית בשלושה תחומי עשייה עיקריים: עידוד עלייה; חינוך יהודי-ציוני בקהילות העולם וקשר עם יהדות העולם; חיזוק הקהילה היהודית בישראל.
במסגרת תחומים אלה מפעילה הסוכנות היהודית מרכזי קליטה, המעניקים לעולים החדשים את ביתם הראשון; במסגרת פרויקט "בבית ביחד" מלווים ישראלים ותיקים את משפחות העולים החדשים בצעדיהן הראשונים בארץ, מחברים אותן לרשת החברתית ומסייעים להסתגלותן; הורים לחיילים בודדים מגיעים ארצה, במסגרת פרויקט "קשת", לבקר את ילדיהם; הסוכנות היהודית מממנת קורסים מיוחדים לחיילים העולים במהלך שירותם הצבאי במטרה לסייע בקליטתם בחברה הישראלית, ומקיימת סדנאות הכנה לגיוס ולהכשרה לחיים האזרחיים לפני השחרור מצה"ל; פרויקט "נתיב", בשיתוף ממשלת ישראל, מתמקד בחיזוק הזהות היהודית והזיקה לארץ בקרב חיילים עולים חדשים; "הקרן למען עולים בודדים", בשיתוף עם האגודה למען החייל, מעניקה לחיילים מלגות מיוחדות לצרכיהם האישיים ולשמירת הקשר עם הוריהם שנותרו בחוץ לארץ; עשרות אלפי צעירים יהודים מכל העולם מגיעים לישראל בכל שנה באמצעות פרויקט "תגלית" המביא לישראל צעירים יהודים, ובתוכם בני ישראלים; הסוכנות מפעילה חמישה כפרי נוער המספקים סביבה נורמטיבית, בטוחה ותומכת שבה זוכים ילדים המוגדרים כ"ילדים בסיכון", לתמיכה רגשית וחינוכית; "שותפות ביחד" היא יזמה ייחודית המקשרת בין 550 קהילות יהודיות בכל העולם באמצעות 45 שותפויות בישראל. המעורבות ושיתוף הפעולה (בהתנדבות) יוצרים הפריה ותרומה הדדית בתחומים קהילתיים, חינוכיים, כלכליים ועוד.
בשנת תשס"ח זכתה הסוכנות היהודית בפרס ישראל בתחום מפעל חיים עבור תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
 
מקורות
 
 
 

 

 

 

מחבר:
מכמן, ברוריה