במעגלי העם היהודי - חסידות חב"ד

דפי מאורות (5774-50)
חב"ד – ראשי תיבות למילים חכמה, בינה, דעת, הוא שמה של חסידות שהוקמה בעיירות לוזנא ולאדי שליד לובביץ בסוף המאה ה-19 על ידי רבי שניאור זלמן מלאדי (1745–1813). מייסד החסידות סבר שיש לצמצם את תפקידו של המנהיג החסידי כ"מתווך" בין האדם לאלוהיו, ולשם כך חייב כל אחד מהחסידים לנסות ולהתעלות בעבודת האל בכוחותיו הוא.
 
 

ספרו העיקרי הוא ספר "התניא" – ספר היסוד לחסידות חב"ד. חלקו הראשון, "הספר של הבינוניים", מבוסס על הפסוק "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו". בפרק זה מובהר שכל אחד יכול להגיע לאמונה ולאהבת הבורא על ידי התבוננות בגדולת ה'. חלקו השני של "התניא", "שער הייחוד והאמונה", מבאר את היסוד של אחדות ה'.
בשנת 1941 עבר מרכז חסידות חב"ד לניו יורק. המנהיג האחרון של חסידות חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון, נתפס על ידי חלק מחסידיו כמשיח, הן מפאת ערירותו הן בזכות היותו המנהיג השביעי בחסידות. לאחר פטירתו של רבי מנחם מנדל שניאורסון בשנת 1994 חל פילוג בחסידות בין הפלג המאמין כי הרבי נפטר ובין הפלג המשיחי שססמתו היא: "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד". פלג זה מאמין כי הרבי לא מת וכי הוא עתיד להתגלות כמשיח.
חסידות חב"ד מתאפיינת בהקפדה על קיום מצוות דקדקני תוך שמירה על ייחודיות בקיום מצוות מסוימות, כמו למשל הלכות שמיטה והלכות מקווה טהרה. יחד עם זאת, חסידות חב"ד אינה מסתגרת בד' אמותיה והיא פעילה ומעורבת בחברה היהודית בארץ ובעולם. מרכזה בכפר חב"ד (ליד לוד), שם אף הקימו העתק מדויק של בית הרבי בניו יורק. כן הוקמו שכונות וקהילות בכל רחבי הארץ מקרית מלאכי בדרום ועד צפת בצפון. פעילותם של חסידי חב"ד במחנות צה"ל מעוררת לעתים תמיהות ומחלוקות.
חסידות חב"ד מקיימת גם פעילות ענפה להפצת היהדות בחו"ל. לשם כך פרשה החסידות רשת רחבת היקף של שליחים ("שלוחים") בכל קצוות תבל, בכל מקום שאליו מגיעים יהודים וישראלים: בצפון אמריקה ובדרומה, באירופה ובאסיה, במזרח אסיה (בנפאל, בהודו, בסינגפור ובעוד מקומות) ואפילו בקונגו שבאפריקה. במקומות אלה הוקמו בתי אירוח, בתי ספר של חב"ד, מסעדות כשרות וכן מופעלים דוכנים להפצת חסידות חב"ד ברחובות הערים ובשדות התעופה.
 
 
מקורות
·         מנחם פרידמן ושמואל היילמן, הרבי מלובביץ' בחייו ובחיים שלאחר חייו, דביר ומרכז שז"ר, 2011.
·         אתר מט"ח : http://lexicon.cet.ac.il
·         אתר חב"ד: http://www.chabad.org.il
   
   

   

   

   

  מחבר:
  מכמן, ברוריה