במעגלי העם היהודי - פרויקט תגלית

דפי מאורות (5774-51)
= זכות מלידה), הוא מיזם ציוני שהוקם לחיזוק הקשר בין צעירי התפוצות ומדינת ישראל ולהתמודדות עם תופעת ההתבוללות של הדור הצעיר בתפוצות.
 
 
הפרויקט מסייע לצעירים יהודיים להגיע לביקור ראשון בארץ ומעודד אותם לגלות משמעות חדשה בזהותם היהודית ובקשר שלהם להיסטוריה ולתרבות היהודית. המיזם הוקם על פי הצעה שהציג יוסי ביילין בשנת 1994.
פרויקט תגלית מאפשר לכל צעיר וצעירה יהודיים בגילאים 18 עד 26 לבוא לישראל לביקור בן עשרה ימים. במהלך הביקור מסיירים המשתתפים באתרים מרכזיים הקשורים לתולדות העם והארץ. רכיב מרכזי בטיולים הוא מפגש בן 5–10 ימים עם צעירים ישראלים, בדרך כלל חיילים המשרתים בצה"ל המצטרפים לתכנית. במפגשים אלה נערכים דיונים מונחים שבהם בוחנים המשתתפים סוגיות שונות, כגון מסורת יהודית בעולם המודרני, החיים היהודיים בישראל לעומת החיים היהודיים בחוץ לארץ, והשפעת שירות החובה בצבא על תפיסותיהם של ישראלים צעירים לגבי השירות ומחויבותם לארץ.
מטרות פרויקט תגלית הן פרישת רשת של תמיכה עולמית בישראל, הקמת תשתית של "שגרירי הסברה" בעולם וחיזוק זיקתם של רבבות צעירים יהודיים ברחבי העולם לישראל וליהדות. עבור צעירים לא מעטים הסיור הוא הזדמנות יחידה במינה לבקר בישראל. רבים מן המשתתפים בו לא היו מבקרים בה לולא מיזם זה. כתוצאה מן המיזם צעירים רבים מגיעים לביקור נוסף, לתכניות לימודים ולהתנדבות לתקופות ארוכות יותר, ואף לעלייה לארץ. מחקרים הראו שבמקרים לא מעטים הייתה להשתתפות בפרויקט תגלית השפעה גם על בחירת בן זוג יהודי.
הישראלים המשתתפים בפרויקט מדווחים על חיזוק זיקתם היהודית, על חיזוק הקשר שלהם ליהודי התפוצות ועל עלייה מובהקת בגאוותם במדינה ובהישגיה.‏
את הטיול בן עשרה ימים בישראל מממנים תורמים לקרן תגלית-ישראל, אזרחי ישראל דרך ממשלת ישראל והקהילות היהודיות ברחבי העולם. במסגרת סיורי תגלית הגיעו עד כה לארץ למעלה מ-400,000 צעירים משישים ארצות שונות. כ-80% הגיעו מארה"ב.
  
מקורות
·         אתר הסוכנות: http://www.jewishagency.org/he/experience-israel/program/7631
·         אתר פז"מ, "החלום של כל חייל: 5 ימים עם האמריקאים ב"תגלית": 
 
 
 

 

 

 

מחבר:
מכמן, ברוריה