במעגלי העם היהודי - תנועת ההתיישבות אמנה

דפי מאורות (5774-46)
תנועת אמנה היא תנועת התיישבות הפועלת בעיקר להקמת יישובים חדשים ולפיתוח יישובים קיימים. התנועה נוסדה בשנת תשל"ח במטרה ליישב את שטחי יהודה, שומרון, חבל עזה, הגולן, הגליל והנגב.
 
 

היא חרטה על דגלה את יישוב שטחי ההר, עתודת השטח היחידה של עם ישראל בארצו, נוכח הגידול הצפוי באוכלוסייה והצפיפות בשפלה ובמישור החוף, והקימה עד כה כמאה יישובים.
תנועת אמנה פונה לכלל ישראל וביישוביה ניתן למצוא  מגוון רחב של אוכלוסייה מרקעים שונים ומכל שכבות הגיל: צברים, עולים חדשים וותיקים, צעירים ומבוגרים, חילונים דתיים וחרדים. עם השנים יצרה תנועת אמנה מסגרת משותפת לדתיים ולחילוניים המעניקים לילדיהם חינוך יהודי.
רוב יישובי אמנה הם כפריים ומתגוררות בהם עד 200 משפחות, אך יש גם יישובים גדולים שבהם מתגוררות מאות רבות של משפחות.
פעולות התנועה שונות ומגוונות ועוסקות בצרכים שונים הנדרשים בכל הקשור ליישובים:
הקמת יישובים: הכנת תכניות התיישבות ודאגה להגשמתם על פי התנאים הפוליטיים.
הקמת גרעין התיישבות: עידוד קבוצות להתארגן לגרעיני התיישבות. היא מגבשת אותם חברתית וארגונית, ומלווה אותם עד לעלייה ליישוב ואחריה.
ליווי היישובים: התנועה מלווה את היישובים עד להכשרתם לניהול עצמי, תוך סיוע בקשרים עם הגורמים השונים, ובפיתוח חיים חברתיים ארגוניים וכלכליים.
קליטת עלייה: אמנה מעודדת את יישוביה להתגייס למשימה הלאומית של קליטת עולים מכל התפוצות, באמצעות סיוע בהכנת מסגרות קליטה, השגת סיוע כספי, טיפול חברתי ועוד.
הפניית הציבור להתיישבות: הגברת המודעות הציבורית לחשיבות ההתיישבות ביש"ע על ידי הסברה, פרסום ושיווק.
מחלקת בנייה:  באמצעות חברת הבת של אמנה, "בנייני בר אמנה", היא מקימה פרויקטים של בנייה ביישוביה. הקו המנחה בפעילות הבנייה הוא בית ברמה איכותית אך לא ראוותנית, במחיר סביר ובהתאמה לצורכי המשתכנים.

מקורות

 

מחבר:
מכמן, ברוריה