בת שירות לאומי - לימודים אקדמיים במקביל לשירות הלאומי