דברים שאמר פרופ' סיני נשיא המכללה לזכרו של הרב נחום רבינוביץ זצ"ל ,

Monday, מאי 11, 2020 עד Sunday, מאי 31, 2020
לשעבר יו"ר חבר הנאמנים של מכללת אורות