דפי מאורות - מחנכים באמונה - אוניברסיטת בר-אילן

דפי מאורות (5772-04)
הרוח החיה מאחורי היוזמה לכונן אוניברסיטה ישראלית, שתצמיח שכבת משכילים בעלי ידע נרחב במורשת היהדות, היה פרופ' פנחס חורגין, אשר נבחר בשנת 1949 לנשיא "המזרחי" בארצות הברית.
 
 
פרופ' חורגין ראה בעיני רוחו אוניברסיטה שלימודי היהדות והדרכה רוחנית דתית יקבעו את צביונה העיקרי, ובה בעת גם תענה על דרישות החיים של המדינה ושל התפוצה היהודית. יוכשרו בה מדענים, פקידים לרשויות הממשלתיות, ואף מורים לחינוך העל-יסודי ולמוסדות השכלה גבוהה אחרים בישראל.
ביום י"ט במנחם-אב תשט"ו (1955) נערך טקס הפתיחה של אוניברסיטת בר-אילן. האוניברסיטה נושאת את שמו של הרב מאיר בר-אילן (ברלין) – ממנהיגיה הבכירים של הציונות הדתית לפני קום המדינה. סמל האוניברסיטה נקבע כשילוב בין ספר תורה למיקרוסקופ – אובייקטים המייצגים את השילוב בין התורני למדעי. בשנת הלימודים הראשונה (1955) תכנית הלימודים התרכזה בארבע מחלקות: לימודי היהדות; מדעי הטבע ומתמטיקה; מדעי החברה; לשונות וספרות.
בהתאם למגמות היסוד שנקבעו עם כינונה ייחודה של אוניברסיטת בר-אילן הוא בהקניית יסודות המורשת היהודית באמצעות לימודי היסוד ביהדות, המכון הגבוה לתורה, המדרשה לבנות וטיפוח הזהות היהודית תוך כדי לימוד אקדמי ברמה גבוהה ופיתוח מחקר מתקדם במסגרת פקולטות, מחלקות ומרכזי מחקר.
האוניברסיטה מעורבת גם בפרויקטים התורמים לחברה ולקהילה, כמו למשל:
·         שילוב תלמידי תיכון מהפריפריה בתחומי המדע השונים;
·         מרכזים אקדמיים בבני ברק (גברים) ובירושלים (נשים), שבהם לומדים צעירים  מהציבור החרדי כלכלה, מחשבים ועבודה
      סוציאלית;
·         תכנית לתלמידי חו"ל דוברי אנגלית, ובמסגרתה הם מרחיבים את ידיעותיהם במדעי היהדות ובעברית בשילוב לימודים כלליים
      בשפה האנגלית;
·         הקמת שלוחות (שהפכו ברבות הימים למכללות) ברחבי הארץ;
·         מתן שירותים פסיכולוגיים ומשפטיים לאוכלוסייה נזקקת על ידי סטודנטים מתמחים.
לאורך כל הדרך חותרת האוניברסיטה למצוינות מדעית ואינטלקטואלית, השזורה בערכי המסורת היהודית ומורשת ישראל. רבים מבכיריה זכו בפרס ישראל ובפרסים בין-לאומיים עתירי יוקרה. בימים אלה הקימה אוניברסיטת בר-אילן בצפת את בית הספר לרפואה החמישי בישראל. כיום אוניברסיטת בר-אילן היא הגדולה שבאוניברסיטאות ישראל ובעלת שיעור הצמיחה הגבוה שבהן. לומדים בה קרוב ל-34,000 סטודנטים.
 
לעיון נוסף:
• קליין, מנחם, בר אילן: אקדמיה דת ופוליטיקה, מאגנס, ירושלים תשנ"ח. 
• רביד, זבולון, "השקפתו החינוכית של פנחס חורגין על רקע זמנו" , בתוך: שבילי החינוך, מו (1987), עמ' 93–99. 
• אתר בר-אילן: http://www1.biu.ac.il
 
 

 

  •  
 
 

 

 

 

מחבר:
פולצ'ק, בועז