הדגשות מילים וכותרות

פינת הלשון

​מילים הכתובות באותיות שמנות (bold) יבלטו לעין הקורא. יש כותבים שבאמצעותן מבקשים מן הקורא לשים לב להדגשה, נראה שאינם סומכים על יכולתו להבחין בעצמו בחשיבותן של מילים או קבוצות מילים ומבקשים לומר לו מה חשוב ממה. בטקסט ספרותי ואקדמי הבלטות כאלה אינן נאות (ובוודאי שאין לעשות הבלטות בקו תחתון).
 
כותרות מדגישים ב-bold ולא בקו תחתון.
אין שמים נקודה בסוף כותרת, לא בסוף שורת 'הנדון', לא אחרי חתימה, לא בסוף כתובת ולא אחרי תאריך.

 

חזרה לדף פינת הלשון

 
 

 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל