"הדרת נשים": עדיפות האישה בלשון העברית

פינת הלשון

"כפר סבא" אמנם נקראת על שם סבא ולא על שם סבתא אבל עובדה שאומרים "כפר סבא גדלה" "כפר סבא התרחבה" ולא "כפר סבא גדל" "כפר סבא התרחב", כי דברים טובים אומרים בלשון נקבה.
עובדה ש"כישלון" זה בזכר, ו"הצלחה" זה בנקבה. 
אמנם יש בעברית מילים שאפשר לומר בשני המינים: שמש, דרך, ועוד, אבל גם בזה העדיפות לנקבה: למשל אומרים "רוחו טובה עליו", אבל ההפך מזה בשיר "רוח עצוב". כי כשזה עצוב, זה בוודאי בזכר.
בעשרת הדיברות כתוב לא תגנוב, לא תרצח ולא נאמר לא תגנבי, לא תרצחי – כי רק הגברים עושים את זה...
בכלל הנקבה היא דבר מבוקש יותר, יקר יותר, אפילו בתחבורה: בזכר יש אוטובוס שזה דבר המוני, אבל לאניני הטעם – מונית. 
"יום" זה בזכר, יש שישה ימים בשבוע, אבל השבת זה בנקבה, שבת של מנוחה (גם מנוחה זה בנקבה), שבת של נחת (גם נחת זה בנקבה).

 

(אבשלום קור)

חזרה לדף פינת הלשון​

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל