ההבחנה בין קַניון לקֶניון

פינת הלשון
המילה קַנְיוֹן משמשת בעברית גם במשמע 'מרכז קניות' וגם במשמע 'גיא צר ועמוק באזור הררי',  בפַתח ובמלרע (הטעמה בהברה האחרונה).
אמנם באנגלית המילה canyon ('גיא צר') נהגית בתנועת ε (כך על פי רוב נהגית באנגלית התנועה הנכתבת באות a) ובמלעיל, ואולם אין סיבה להגות כך בעברית. המילה הזאת ספרדית במקורה, והגייתה המקורית בתנועה a ובמלרע. היא משמשת בשפות רבות, ולא מן האנגלית שאלנו אותה.
המילה קַנְיוֹן במשמעות 'מרכז קניות' חודשה עם חידושה של צורת מסחר ובילוי: תחת קורת גג אחת מרוכזות חנויות רבות, מסעדות ושירותים נוספים כמו מרפאות ובית קולנוע. המילה היא מילה עברית לכל דבר. כמוה גם חַנְיוֹן.
ובהזדמנות זו: רחוב מרוצף לכל רוחבו וסגור למעבר כלי רכב נקרא מִדְרְחוֹב ולא מדרָחוב.
 
((האקדמיה ללשון העברית
 
לעומת זאת...

קֶניון (במלעיל – הטעמה בהברה הראשונה): עמק צר ועמוק בין הרים
קַניון: מרכז קניות

(מילון ספיר)

חזרה לדף פינת הלשון

 
 


 

 

 

מחבר:
ברוש, יעל