הוראה היברידית

דגם היברדי רב מתודות: תיאור הדגם –שליש שליש שליש

  • תיאור הדגם: הקורס ישולב במספר מתודות למידה לדוגמה כשליש מתהליך הלמידה כולל למידה פרונטלי בכיתה, שליש נוסף בלמידה עצמאית כגון קריאה עצמית,. שליש ילמד  ילמדו בקבוצות קטנות. למידה מסוג זה מאפשרת למרצה, לתכנן חומרי למידה מגוונים בהתאם למאפייניהם הייחודיים.
  • דרך הפעולה: למרצה חוברים שני מומחים שיקבעו ע"י המכללה, מומחה תוכן מתודולוגי ומומחה טכנו-פדגוגיה ביחד הם יערכו מחדש את תכני הקורס כך שיתאימו לדגם הנבחר.

 

למידה מבוססת פרויקטים בסביבה דיגיטלית ((Digital PBL

  • תיאור הדגם: הקורס כולו בנוי על יצירת הפרויקט מרכזי אשר נבנה לאורך הסמסטר ויוצג בתאריך קבוע מראש (רצוי באירוע שיא). הפרויקט יכלול אבני דרך ומטרות ידע, מיומנויות והרגלים. הסטודנטים יפעלו באסטרטגיות חשיבה מגוונות ויבצעו רפלקציה אישית/קבוצתית לכל אורך התהליך..        
  • דרך הפעולה: בדיקת התאמה של הקורס לסוג הדגם ע"י מומחי תוכן. לווי והכוונה למרצה ע"י מומחי תוכן וצוותי חשיבה. לדגם זה תצטרך להיות השתלמות מקיפה.

 

מקוון  היברידי

  • תיאור הדגם: קורס מקוון המבוסס  על למידה עצמית במתודות שונות, כגון סרטונים אינטראקטיביים, , מאמרים משימות לביצוע. לסטודנטים יש גמישות ונגישות לחומרי הקורס בשילוב דרכי הערכה שונות כגון הערכה עצמית או/ו הערכת עמיתים. בנוסף הקורס יכיל מספר מפגשים מצומצם של הסטודנטים עם המרצה או בלעדיו לצורך תרגול או למידה שיתופית        
  • דרך הפעולה: המרת הקורסים המקוונים למקוונים היברידיים כדי לטייב את הקורסים ולעבות אותם בלמידה שיתופית ובהערכת עמיתים. בנוסף צוות המרצים יוכל לצלם במכלל סרטוני וידאו קצרים באיכות גבוהה שיערכו במקצועיות וישולבו בקורס.

 

רואים עולם:

 

  • תיאור הדגם:  תהליך הלמידה או חלק ממנו מתקיים באמצעות מרצים אורחים שמצטרפים לכיתה דרך הזום ומאפשרים ללומדים להיחשף לשמוע ולראיין דמויות הארץ ומהעולם
  • דרך הפעולה: לקיים צוותי חשיבה בכל התמחות איזה "אורח" מתאים לאיזה קורס ובאיזה נושא. הלמידה יכולה להיות ראיון של הסטודנטים את אותו אורח, ראיון של המרצה. דיון ולעיתים אף הרצאה ממוחי תוכן. בכל מקרה צריך לחשוב מה היתרון של ה"אורח" ע"פ המרצה בכיתה ואיך ניתן למקסם את ההרצאה למקסימום למידה וחוויה. 

 

מגה זום:

  • תיאור הדגם:  איתור תהליכי למידה שמבוצעים במקביל, השיעור יועבר בכיתת ענק ע"י המרצה בעל הרטוריקה או הטוב בתחום.
  • דרך הפעולה: במידה ויש מספר מרצים המלמדים במקביל את אותו הקורס ניתן למזג את הכיתות תחת המרצה הטוב ביותר ואת המרצים שיתפנו לנתב לעבודה בקבוצות קטנות ללמידת חקר או להוראה דיפרנציאלית.  מצריך שיתוף פעולה של כלל המרצים שמלמדים במקביל.

 

סדנת דינמיקה קבוצתית:

למידה בקבוצות קטנות כאשר הסטודנטים חווים התנסויות בבתי הספר חוזרים ומבצעים במליאה ניתוח מעמיק של המקרים שחוו הסטודנטים ומבצעים הערכת עמיתים.

 

תאוריה התנסות ויישום:

קורסים בהם הסטודנטים לומדים תאוריה מבצעים התנסות ומיישמים את החומר הנלמד באופן סדנא יישומית